Zoeken
  • Lichtkind

Korte reflectie

Alles ligt al vast in het Goddelijke plan, ondanks dat er in het najaar een nieuwe golf van terreur over de mensheid zal worden uitgespreid.

De testbussen die bij de scholen komen en de jongeren met een stille dwang richting de injectie duwen en Israël die de 3e injectie toedient aan haar bevolking.

Een nieuwe stevigere lockdown staat ons te wachten, gezien het uitgelekte document van de Duitse RIVM.

Eerst hebben ze de wereldbevolking murw geslagen en bang gemaakt, hun aura’s zijn stevig gekrompen waardoor er geen enkel licht van een helder bewustzijn nog doordringen kan.

Daarna hebben ze de wereldbevolking plat gespoten, waardoor hun ziel ontkoppeld neigt te raken van het huidige fysieke lichaam en daarbij de GPS mist van zijn eigen blauwdruk.

En als klap op de vuurpijl komen daar straks de klimaat maatregelen overheen, die de bevolking wijst maakt dat zij de grote vervuilers zijn van onze planeet.

Het duurt niet lang meer of vlees eten wordt verboden of beboet, de kilometers die je rijdt met je auto zitten aan een maximum en je leef omstandigheid wordt drastisch aan banden gelegd.


Het juk wordt zwaarder en onze hoofden komen steeds meer in de guillotine vast te zitten.

Inmiddels hebben we allemaal die morgellons al in ons omdat de hele atmosfeer en onze natuurlijke habitat hiermee vergiftigd is.

De drie stappen van vernietiging bijna voltooid:

Maak de bevolking bang.

Sla de bevolking murw.

Vergiftig ze tot slot.

We zijn er nog lang niet lieve medemens.

Nog lang niet.

De komende jaren zullen lange, lange jaren worden waarin elke vorm van innerlijke kracht die we in ons hebben, aangesproken dient te worden. Om onszelf boven onze angsten en weerstanden te laten uitstijgen.

We zullen, of we nu willen of niet, durven of niet, onszelf moeten ontstijgen en creëren naar de beste versie van onszelf.

Wat we nooit voor mogelijk hielden, speelt zich hedendaags af. En het wordt gekker.


De Lichtwereld en het astrale veld is in rep en roer!

Lichtmeesters en engelen die hun ziel gelouterd weten hebben te houden, strijden om het hoogste goed van de mensheid op haar planeet aarde.

Alles wordt ingezet en de hemelse sferen klaargestoomd om straks grote hordes overgegane, verloren, ontkoppelde zielen, op te vangen en zo goed mogelijk uit het speelveld van het archontische slagveld te houden.

Er worden noodmaatregelingen getroffen en voorzieningen geplaatst, die zielen zo veel mogelijk in een eigen holografische verstilde bubbel plaatsen, ten einde raad om deze Einde der Tijden te overbruggen.

Wetende dat deze (hopelijk veilig te stellen) zielen, straks hun incarnatiedrift elders kunnen voortzetten in een veiligere dimensionale bewustzijnsstaat.


In 2015 heb ik een droom gehad.

Deze droom luidde deze Eindtijd in. Welke natuurlijk al jaren in voorbereiding is. Het duister weet wat het doet.

Ik liep buiten en keek naar de lucht.

De wolken werden donker en bundelden samen. (Gisteravond was er in Drenthe ook zo’n lucht).

Opeens verscheen Abraham Lincoln in de wolken en bulderde met zware stem:

“De oorlog is begonnen!”

Ik keek naar hem en bleef stil staan. Niet begrijpend, niet wetend, niet voelend.

In dat ene splitsecond moment van absolute stilte, in het donderende geweld, gebeurde de openbaring.

En ik wist.

Wist wat komen ging en dat alles in voorbereiding was.

Het startsein was in de sferen gegeven: Licht versus duister. Het hemelse geweld.

Niet omdat Licht wil strijden.

Maar moet overleven.

Net als wij.

Hier op aarde.


De Lichtwezens zijn alles op alles aan het zetten om ons zo goed mogelijk door deze helse tijden heen te loodsen. Velen zullen sneuvelen en vallen.

Ook in het wakkere zielen veld.

Alles is gereed om de volgende stappen van het duister op te vangen en te pareren. Maar dat vele zielen zullen vallen en onderuit zullen gaan, kan niet worden voorkomen.

Het Licht weet wat het doet en heeft de belangrijkste pijler in zich:

Het Licht van de Liefde Gods.

Ja lieve mensen, we zullen vallen.

En onszelf bezeren. Het is niet anders.

Anderen zullen ons als extra schep er boven op, trachten onderuit te halen.

Maar we zullen weer opstaan, sneller dan iedereen verwacht.

Want de echte liefdevolle mens is zoveel sterker en zichzelf meer dan ooit aan het ontstijgen, dan het duister ooit voor mogelijk hield.


Vanuit de sferen worden we geholpen. Lincoln weet wat hij mij zei.

Alles is in voorbereiding, maar de tijd is nog niet daar. Het duister mag nog wat langer regeren. Tot die tijd dienen we onszelf te ontstijgen in de Goddelijkste versie van onszelf.


Houd moed, houd vol, houd vast.

Het Licht is met ons.


In liefdevolle individuele verbinding,

Helma vdf Broekman


Recente blogposts

Alles weergeven