top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Levend in de tussentijd

De diverse zonnen in ons universum creëren een bewustzijn wat het mogelijk maakt dat vanuit een energieveld zich een sterke vorm manifesteert.

Hoe meer de zon hierin wordt tegengewerkt, hoe zwakker het menselijke ras.

Het is bijzonder om te ervaren hoe ook ons volk zich uitermate intelligent en als “slim” betitelt terwijl in het AL Bewustzijn we nog slechts aan het begin der Ontwikkeling staan.


Iedereen denkt wakker te zijn en het te weten, in werkelijkheid vangen we met zijn allen slechts een glimp van de ALOMVATTENDE waarheid en alle “wakkere” impulsen op.


De zon bestaat uit een naar buiten uitlopende gasbol waarin zeer krachtige kernfusies plaatsvinden. Kernfusies waarbij waterstof kernen (het eerste element in de Melkweg) worden omgezet in heliumkernen.

Ongeacht de verbindingen en kernfusies die plaatsvinden, zijn het elektron en de kwantumdeeltjes altijd van de partij en ook al laten deze laatste zich niet of zelden zien, zij zorgen er toch voor dat alles binnen een sterk pulserend krachtig energieveld alles met elkaar in verbinding staat.

Of we het nu hebben over materie of over energie.

Dood of levend.

Ziel of lichaam.

ALLES is in verbinding met elkaar!


Het elektron en de kwantumdeeltjes fungeren als de “Geest van de fijnstoffelijke materie” en hierbij zorgen ze non stop voor een constant evenwicht tussen de ether en de stoffelijke wereld, waarbij er een continue verbinding is tussen “hier en daar”.


De golven die de zon produceert creëren een sterk magnetisch veld en middels golvende bewegingen pulseren alle ongeziene deeltjes naar hartenlust door onze Melkweg, waarbij de menselijke hersenen slechts een fractie van deze pulsaties kunnen vertalen in (menselijk) bewustzijn!


Wat alle andere Melkweg levensvormen al lang weten, maar waar slechts een enkeling op planeet aarde van op de hoogte is, is het feit dat elke zon naast een sterrenpoort, eveneens een communicatie poort is om de verschillende dimensies met elkaar in contact te brengen.

Humanoïde levensvormen van het ene universum kunnen zich verplaatsten naar een ander parallel universum waarbij deze gezien kan worden als een transparantie kopie wat naast het onze bestaat.


Slechts door een onderscheidend bewustzijn is men in staat deze andere werelden waar te nemen om vervolgens tegen aardse beperkingen van de stoffelijke sferen aan te lopen welke er weer voor zorgen dat het bewustzijn zichzelf nooit onderscheiden kan.

En zo blijft de mensheid eeuwig in een grijs gebied evolueren: de Tussentijd.


Zo is onze zon een communicatiepoort met Alcyone, de Centrale Zon van de Pleiaden.

Alle communicatie van de Oorspronkelijke Wereld en het ALOMVATTENDE BEWUSTZIJN loopt via de dimensies langs een stelsels van zonnen door heel de Melkweg heen.En hoe kan het dat het aardse ras dat zich juist in de grootst mogelijke transformatie cyclus ooit bevindt, waarin het óf dieper met zijn DNA descendeert of juist de ongekende mogelijkheden van dat zelfde DNA op het punt staat te ontdekken, nou juist méér afgesloten dreigt te raken van onze grootste communicatiepoort, de zon?


Juist.

Door het afremmen van de Ware kracht van de zon. Door diens licht meer te verdonkeremanen, worden de krachtige elektromagnetische impulsen drastisch verstoord en in een technologisch elektromagnetisch veld (de matrix) gevangen en omgezet.

Door kunstmatige manipulatie van de natuurlijke werking van de zon te ondermijnen kan de ether in hoge mate worden beïnvloedt.


Hoe dan?

De ether bestaat uit elektromagnetische golven waaruit de materie als het ware “gekneed” wordt.

Door de voortdurende inwerking van elektromagnetisch geladen kwantum en lichtdeeltjes van de zon, fotonen genoemd, is ether in staat om de DNA structuren van alle levende wezens te beïnvloeden, ofwel om te regenereren en te activeren, ofwel om te descenderen of wel te deactiveren!!


De poolomkering (door toenemende zonnevlamactiviteit) met een grote zuivering van planeet aarde tot gevolg, is een feit.

Evenals de manipulatie en beïnvloeding van de natuurlijke krachten van de zon door de rijken der aarde.


De Mensheid leeft al eeuwen lang in de Tussentijd waarbij het een neer-, of opgang van zijn DNA zal bewerkstelligen.


Indien het menselijke bewustzijn zich eens meer zou openstellen voor de alomvattende krachten van het universum en minder voor de elitaire krachten op de aarde, hoe meer het Alomvattende Bewustzijn zijn “communicatie” middels onze zon zijn DNA bereiken kan.


Een gegeven wat geen mens mag weten, daar anders de elite niet meer over de mensheid en planeet aarde kan regeren.


Daarom wordt de mensheid ook met zoveel onzin verhalen gebombardeerd en lekker gemaakt.


Ontsnappen aan de eindtijd lukt je niet.

Net zo min als aan de rijken der aarde.

Zij arrangeren alles op deze planeet en hebben alle ontwikkelingen in de hand: van dalende voedselprijzen tot stijgende hypotheek rentes.

Zij zullen heel de mensheid in de tussentijd houden. Net zolang het hun behoeft.


Mits….

Jij gestalte geeft aan de vorming van jouw Ware Kosmische Mens.

Open je hart en houd alles voor mogelijk, maar geloof niet langer wat van buitenaf wordt gezegd.


Mijn kanaal kan niet volledig vrijuit meer schrijven en spreken, vanwege alle censuur.

Social media wordt steeds meer ingezet om de mensheid in valse waarheden te vangen en te indoctrineren. Iets waar LICHTKIND zich niet in kan herenigen.

Deze 2 factoren hebben ons geholpen om onvermoeibaar door te gaan en om op korte termijn een eigen LICHTKINDPLATFORM te starten.


In boek NIEUWE DAGERAAD III komt de Waarheid van het LICHT eindelijk naar buiten.

Maar ook LICHTKIND dient voorzichtig te zijn, helemaal omdat zij altijd ALLEEN OPEREERT tot op de dag van vandaag en met niemand zich vereenzelvigt! Gelukkig is er ondersteuning van Xander (van Xander Nieuws) met de vorming van het nieuwe platform, welke ik zeer waardeer.


Helma Broekman©


Een (kleine) bijdrage is zeer welkom.

LICHTKIND

NL91 INGB 0398 6145 47

o.v.v. DonatieYouTube kanaal LICHTKIND

t.me/centrumlichtkindRecente blogposts

Alles weergeven
bottom of page