top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Licht versus donker

Bijgewerkt op: 8 okt. 2020

Er is niet alleen een grote strijd gaande op aarde tussen de mensen maar eveneens in de kosmische contreien woedt er hevige oorlog tussen de krachten van het duister en het Licht.

Het is de verborgen geschiedenis welke zich achter het wereldtoneel afspeelt, waar alle complotdenkers hun licht op laten schijnen.

Het zijn de wereldwijde lichtwerkers die het verborgene kenbaar maken en gelukkig vinden steeds meer van hen, gehoor.

Middels social media komen steeds meer complottheorieën boven water en krijgen we zicht op het ware verhaal:

Een verhaal waarin duidelijk wordt dat de hele mensheid onder een stille dwang, in de ban is van de instructies, die deze verborgen krachten en wereldleiders op ons loslaten.

Maar wat zijn nu daadwerkelijk deze krachten waarmee we achter de coulissen te maken hebben?

Waardoor is het op de aarde zo’n chaos geworden waarin niemand daadwerkelijk meer snapt wat er gebeurt?

En wat heeft de sterke opmars van de Artificial Intelligence (AI) hiermee te maken? Er is een verontrustend spanningsveld tussen mens en machine in opkomst.

Van een slaapzak die ons warm knuffelt, tot algoritmes die al onze handelingen kunnen voorspellen tot zelfstandig beslissende dodelijke wapens! De technologie is volop in ontwikkeling waarbij de mensheid nog maar aan het begin staat…..

Waarom reist juist nu de aantrekkelijke vrouwelijke robot Sophia de hele wereld over zodat alle mensen kennis met haar maken?

En welke god wordt massaal in stilte aanbeden en enkel bij naam genoemd in geheime bijeenkomsten, maar die ondertussen de superrijken der aarde hun macht en rijkdom biedt?

Het antwoord is voor velen wellicht shockerend en niet te bevatten. Maar ook dat hoort bij het spel welke het duister speelt.

Het antwoord bevindt zich namelijk in het Christusbewustzijn en het geloof van de Ene, het AL Licht, het onbenoembare. Dat Bewustzijn wat ooit aan de schepping vooraf ging.

Oude gnostici hebben levenslang door de menselijke geschiedenis heen, dit pure Licht weten te bewaken.

Vele levens waarin zij gemarteld, verbrand of uitgemoord zijn, hebben niet weten te voorkomen dat hedendaags het ware Licht, zich nog steeds in duizenden zielen ter herinnering bevindt.

Een grote astrale strijd is gaande waarbij donkere krachten steeds vaker een vorm aannemen waarmee ze zich kunnen manifesteren onder de mensen, in onze fysieke wereld.

Soms manifesteren ze zich als een overledene, een gids of zelfs in een (valse) christelijke gedaante als zogenaamd “jezus” zelf.

Het zijn archontische werkende krachten die geen zelfstandige vorm aan kunnen nemen, zonder gebruik te maken van een ander levend energieveld ofwel aura.

Soms manifesteren ze zich als een soort amoebe-, of foetus achtige vorm. Dan zien mensen af en toe (de archontische illusie) een buitenaardse genaamd de Grey.

​Archonten zijn bij uitstek in staat elke vorm aan te nemen die diep in het onderbewuste van de mens aanwezig is en het liefst de vorm die de meeste impact heeft.

Archonten zijn de aanhangers van de Demiurg, de oppergod die in elke religie de boventoon voert. Zijn namen zijn even divers als verschillend, maar hij mist het AL Bewustzijn van het Ware Licht.

De meeste mensen zijn zich absoluut niet bewust van het feit dat niet alles Licht is. Sterker nog: de meeste lichtwerkers hebben zelfs de valkuil om uitspraken te doen als:

Ik richt me niet op het donker want alles is licht.

Dit is de grootste valkuil en tevens ingang die het donkerte gebruikt om zielen te vangen!

Het donkerte is namelijk bij uitstek in staat om zich te omhullen met een wit kleed, doch welke aan de binnenkant zwart is.

Geef iemand de illusie dat het een lichtgedaante is die verschijnt of een buitenaardse, en degene zit gevangen in zijn eigen illusionaire droombeeld. Een beeld welke in zijn onderbewuste een ingang heeft gevonden.


Door in het astrale vlak deze donkere energieën voor zich te laten werken zijn twee dingen nodig:

* Allereerste dient het bewustzijn van de mens in slaap te zijn en dat betekent dat het zachte gevoel van mensen verhardt moet worden.

* Ten tweede dient de mensheid afgeleid te worden om gevangen genomen te worden in een maakbare technologische wereld.

​Wat het eerste betreft…..wie durft zich nog open en kwetsbaar op te stellen? Wie durft de naam Christus nog te noemen en vrijuit te praten over het Licht?

Wat het tweede betreft….de robotisering is al veel verder dan wij denken. En de grootste angst van de wetenschappers is niet voor niets dat de robots niet alleen slimmer dan mensen worden, maar tevens een eigen wil en authenticiteit ontwikkelen welke allang niet meer te overzien is en in de hand te houden.

Een ironisch gegeven hierbij is dat de wereld vandaag de dag kennis dient te maken met de mooie vrouwelijke robot Sophia. Zij reist de hele wereld rond zodat we alvast warm kunnen lopen voor de charme en de bijzonderheid van het transhuman tijdperk, welke nu toch echt aanvang neemt.

Zou het toeval zijn dat Sophia aan het begin staat van de gevallen schepping, waarin de oude gnosis ons van getuigt…..?

We gaan het transhuman tijdperk van de gevallen zielen binnen en ja, dit zijn niet enkel de wereldleiders achter de coulissen, maar tevens de donkere krachten in het astrale veld.

Zij zijn in staat om de tijd te manipuleren en zielen gevangen te zetten in hun eigen illusionaire werkelijkheid.

Verzinsels? Een horror sprookje? Een fantasie?

Jammer dat je dit denkt…..hun spel heeft dus goed gewerkt! Een spel waarbij de inzet jouw ziel en bewustzijn is, zonder dat jij dit ooit hebt kunnen voorstellen……

Lieve mens word wakker! De klokkenluiders zijn er niet voor niets


Recente blogposts

Alles weergeven

Bình luận


Bình luận đã bị tắt.
bottom of page