Zoeken
  • Lichtkind

Lichtdragers, menselijk brein en Britney.

Net als Britney streven we de waarden van een vrij leven na.

We willen niet langer de overheid als curator in ons leven.

Zodra ons persoonlijke leven qua vrijheid in het gedrang komt, geven we onze grenzen aan.

Of het helpt?

Soms. Soms ook niet. Het systeem is sterk.

En een eenling begint niet veel tegen dit sterke machtssysteem. Hoewel ik bewondering heb voor de passie en het uithoudingsvermogen van al die prachtige mensen die blijven demonstreren.

Ook tegen het systeem.

Maar goed. Het begint bij jezelf. Om je eigen vrijheid te bewaken, ondanks dat je in een gevangenis zit.


De school is ook zo’n systeem. Een verlengstuk van de overheid. De overheid is weer dik bevriend met de grote jongens van de elite. En de elite heeft een geregistreerd partnerschap met het duister zelf.

Of nou ja, dat denken ze. En hopen ze.

Met het duister kan niemand in het echt verbinden, daar het zich zijn eigen troon heeft toebedeeld en zijn eigen kroon heeft opgezet.

Net zoals mensen kunnen doen.


De kracht van het systeem is dat het de mensheid in een onzichtbare gevangenis kon stoppen. Hoewel de wakkeren ook inmiddels de tralies zien.

Het ging allemaal om het menselijke brein.

Deze huisvest niet alleen de aansturing van het lichaam zelf, maar bezit tevens de kracht om zichzelf te ontstijgen om het Goddelijke te ontdekken.

Het systeem weet de tools om het menselijke brein te indoctrineren en te instrueren. Waarbij de kracht van de herhaling, het gegeven is om van het brein een weeïge massa te maken, die blindelings, vol vertrouwen en ontzag, alle orders uitvoert.

Ik zie het aan het brein van mijn jongste.

Een unieke prachtige ziel met onnoemlijke kosmische eigenschappen.

Samen hebben we besloten om hem zijn vrijheid terug te geven. Andere stappen gezet.

Omdat hij jong is, kon hij na enkele dagen de flexibiliteit en dus zijn vrije geest weer ervaren. Maar oh wat zaten de opgelegde regels en indoctrinaties ook hem al in de weg…


Ik zie het aan het brein van de spirituele mens.

Unieke prachtige mensen die vanuit een pure intentie en enorme liefde, de mensheid willen helpen om zich te bevrijden.

Te weinig wordt doorzien hoe ingenieus het duister werkt.

De mate van licht produceren, draait op volle toeren.

Dwars tegen het systeem in.

In hoeverre is de spirituele mens dan nog vrij in zijn opdracht en zielstaak?


Onlangs sprak een goede vriend van mij over “lichtpraters en lichtdragers”.

En hier zit em nu net de kneep.

Lichtpraters zijn er te over.

Maar hoeveel van hen hebben ook het Licht in hun dagelijkse en persoonlijke leven geïntegreerd?

Lichtdrager ben je dag en nacht.

Van binnen en buiten.

Van uiterlijk en innerlijk. Wat je ziet, is wat je krijgt. En nooit zie je een ander schaduw gezicht, welke een compleet andere persoonlijkheid lijkt te zijn.

Een Lichtdrager overblaast zich niet. Een Lichtdrager kwijnt ook niet weg.

Maar kiest wel voor de (innerlijke) rust.

Omdat het weet dat dit de enige manier is om zijn taak uit te voeren.

Een Lichtdrager is rechtstreeks in zijn bedoelingen en zegt wat ie meent.

Zonder opsmuk of zonder er spirituele woezelige doekjes om te winden.


Een Lichtdrager valt die ander niet aan, maar trekt zijn weerstand en triggers naar binnen, omdat het weet dat hier de verlichting zit.

Die verlichting schreeuwt het niet van de daken.

De meeste tijd werkt een Lichtdrager in stilte. Voor het Licht. En voor zichzelf.

En daardoor ook voor anderen.


Zo houdt het zijn menselijke brein open en ontvankelijk voor de liefde van het Licht.

Ja, het leven is soms een hard gelag en deelt rake klappen uit.

De Lichtdrager beweegt mee en vergaart hierdoor nog meer innerlijke rijkdom.


De vruchten van Gods boomgaard, zijn voor de persoonlijkheid soms zuur, maar voor de ziel altijd als parels.

Hoe oprecht is een Lichtprater?

Hoe echt is het van binnen en buiten?

Hoe vrij is zijn brein en nog daadwerkelijk los van het systeem?


De Christus geeft ons aan om telkens weer bij onszelf te rade te gaan en bij het Goddelijke zelf.

Eerlijk en oprecht.

Open en kwetsbaar.

Een systeem gooi je niet om als mens.

Ook niet als mensen.

En ook niet als Lichtpraters.


Het LICHT zelf is het enige wat een systeem kan vernietigen en een gevangenis kan doen verdwijnen.

Dit Licht bevindt zich in onszelf.

Andere aardse woorden voor het Licht in jezelf zijn:

eerlijkheid, oprechtheid, je persoonlijke leven op orde hebben, moedig zijn, daadkrachtig, innerlijke rust, jouw waarheid verkondigen, actief die waarheid uiten. Op welke manier dan ook. Lichtdragers ondersteunen. Of er zelf een zijn.

Pas dan ontstaat er een lichtveld van binnen uit de mensheid, die de technologische scheppingsmatrix kan hacken.


Het Licht geeft het duister voorlopig nog meer speelruimte.

Zodat de mensheid dit proces in zichzelf kan ontdekken.

En eindelijk kan kiezen voor het Licht in zichzelf.

Want vraag je eens af: als de mens nu alle vrijheid zou hebben en er geen enkel machtssysteem meer de regels zou bepalen, zou de wereld dan werkelijk minder beangstigend en liefdevoller zijn?


Een vogel die levens lang in zijn kooitje zit.

Plots gaat het deurtje op. Het diertje blijft zitten. Weet niet eens dat het weg kan vliegen.

Zodra het hier echter achter is gekomen en weet hoe het moet vliegen, blijft het nog zitten. Uit angst voor de wereld buiten de kooi.

Pas nadat zijn binnenwereld is opengegaan, kan het de buitenwereld gaan verkennen.


Mens wees wijs en Ken U zelf.

De innerlijke arbeid is de enige arbeid die voor Gods boomgaard werkt.


Helma Broekman

www.lichtkind.nl

www.nieuwedageraad.nl


NB. Door de vele aanvragen is het momenteel niet mogelijk om een afspraak te plannen of persoonlijk op alle mails in te gaan.


Met Boek III bevind ik me volop in het schrijf proces, welke alle tijd en aandacht vraagt.

Houd de websites en Lichtkind kanalen in de gaten voor toekomstige verbindingsmogelijkheden.


LICHTKIND
Recente blogposts

Alles weergeven