top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Mensheid gevangen binnen Werkelijkheid – of Creators Eigen Wereld?

Onze zintuigen zijn enkel in staat om binnen de driedimensionale kaders van een ruimte iets waar te nemen.

De lengte, breedte en hoogte coördinaat bepalen de locatie van het waargenomen concept binnen het veld. In de menselijke hersenen wordt niet alleen gecategoriseerd binnen welke trilling dit valt, maar tevens hoe het waargenomen concept gelabeld dient te worden.

Met andere woorden: binnen het driedimensionale spectrum van trilling en energie kunnen middels onze zintuigen en hersenen, de juiste uitleg en bewoording gegeven worden over datgene wat wordt waargenomen.

Voegen we hier het gegeven “Tijd” aan toe, dan zijn we in staat om waar te nemen in een vierdimensionale ruimte en onszelf ten opzichte van die waargenomen ruimte te plaatsen.


De mens IS in een vierdimensionale ruimte geplaatst.

Met zintuigen die niet verder reiken dan dit afgebakende gebied. Pas zodra de zintuigen “buiten” de verstandelijke vermogens van een mens waar gaan nemen, bereiken we het etherische veld van waarneming.

Maar helaas zijn ook deze “innerlijke zintuigen” nog steeds binnen een vierdimensionale, aangestuurde ruimte geplaatst, waardoor veel mensen de illusie hebben dat ze de ongeziene lichtwereld waar te nemen.

Niets is echter minder waar.

Ook deze zogenaamde “ongeziene lichtwereld” is volledig binnen het veld van de demiurgische aansturing geplaatst en noemen we het astrale veld.

Waarbij de machthebbers van de Elite op aarde stevig de touwtjes in handen hebben.


Hoe ze dit kunnen terwijl het geen “energiewerkers” zijn?


De energieën van de gevallen (valse) engelen beheersen in de Eindtijd het astrale veld.

De ether is momenteel hun “thuis” van waaruit ze hun programma afwerken.

Middels rituelen, geheime bijeenkomsten, occulte sessies en symbolen, worden deze energieën binnen het driedimensionale veld gehaald om zodoende een krachtige werkelijkheid te schapen, waarmee de elitaire leiders hun duistere programma op de mensheid kunnen botvieren.

Het programma om de mensheid in totale afhankelijkheid, zwakte en stuurloosheid te brengen, zodat hun lichaam, ziel en gedachten in een wezenloze energie terecht komen.


Vragen die ze willen dat de mensheid zich afvraagt en in deze wezenloosheid brengt zijn:

- Wat gebeurt er toch allemaal?

- Hoe moet het verder?

- Wat brengt de toekomst?

- Wat is nog waar?

- Hoe houd ik mezelf gezond?

- Wie kan ik nog vertrouwen?

- Hoe houd ik mezelf veilig?

- Hoe houd ik mijn kinderen in veiligheid?

- Enzovoort


De gevallen engelen zijn de vroegere hogepriesters, farao’s, geestelijke leiders, lichtmeesters, leiders, koningen en keizers van heel de menselijke geschiedenis.

Allemaal hebben ze hun incarnatie(s) op planeet aarde gehad. Met allemaal hetzelfde kenmerk: ze hadden macht, leiding en kennis van energie, elektromagnetisme en frequentie.

In plaats van dat deze kennis werd ingezet om de mensheid tot een hoger plan te tillen en hen zich hun Oorspronkelijke afkomst te laten herinneren, werd er alles aan gedaan om juist met deze kennis, de mensheid dieper in een drie-, en vierdimensionaal ruimteperspectief te plaatsen.


Met het astrale/etherische veld als een massieve ring van trilling en frequentie erom heen.

Door namelijk de mensheid gevangen te zetten binnen dit driedimensionale perspectief (met hen als illusie de “ongeziene wereld” te geven), kon hun waargenomen werkelijkheid volledig binnen een gevangen (duister) matrixkader worden geplaatst.


Elektronen, protonen en neutronen werden de basis voor dit waargenomen veld.

Alles bestaat uit de energie van deze deeltjes kort door de bocht gezegd.

De ongeziene deeltjes, de zogenaamde “subatomaire” deeltjes beslaan echter een veel groter energie aspect.

De subatomaire deeltjes zijn de bouwstenen van de atomen en bepalend voor hoe zij werken. De atomen vormen op hun beurt de moleculen en bepalen hoe die weer werken. De moleculen zijn de bouwstenen van onze lichaamscellen en bepalen hoe wij functioneren. Ons lichaam is daarmee een spiegel van de kosmos. En daarmee een wezenlijk onderdeel van het holografische geheel.


Deze subatomaire deeltjes nemen een vorm werkelijkheid aan, zodra de mens zich hierop richt.

Van wezenlijk belang hierbij is dat de mens zich niet enkel bedenkt of voorstelt hoe iets moet zijn binnen zijn leven, maar al gaat leven naar hoe hij wil en wenst dat de uitkomst is!

Met andere woorden: elk mens is in staat om zijn eigen werkelijkheid te schapen, indien deze niet door zijn zintuigen of menselijke verstand wordt gevangen!


Het duister is zeer intelligent om de werkelijkheid van elk mens te vangen binnen diens eigen zintuigelijke waarneming en verwachting hoe deze werkelijkheid moet zijn!

De focus van alle mensen wordt de laatste jaren volledig op angst voor ziekte, gevangenschap en verlies van bezittingen gelegd.

De mensheid verwacht een Great Reset met alle gevolgen van dien – dus zijn waarneming en verwachting (angst) bepalen de uitkomst van deze werkelijkheid.

Of moet ik zeggen: nachtmerrie?


De vrije, Oorspronkelijke Werkelijkheid is voor ieder mens toegankelijk! Mits de mens volledig buiten zijn zintuigen en verstand gaat ervaren. En zoals gezegd: gaat leven naar de uitkomst zoals hij die wenst/wil!

De subatomaire deeltjes binnen de matrix nemen die werkelijkheid aan waar jij je op richt en die jij wenst.


Door echter deze werkelijkheid weer in een tijdloop te plaatsen, de werking van de matrix, blijft de mensheid in min of meerdere mate altijd op een soortgelijk niveau van waarneming en ontwikkeling.


Hoe dan toch het Oorspronkelijke Bewustzijn der Mensheid te ervaren?


Stil zijn in jezelf.

Het NU moment bewust ervaren.

Niet teveel nadenken en al helemaal niet piekeren.

Plezier en Liefde ervaren.

Je ego er een schop onder geven en je Bewustzijn (verder) openen.

Je lichaamsgevoel volgen en hiernaar leven.

En: LEVEN NAAR DE UITKOMST VAN JE LEVEN EN DE WERELD ZOALS JIJ DIE WILT/WENST!


En tot slot nog een hele belangrijke!

De synchroniteit van het leven volgen! Niet iets willen doen of lezen omdat je dat van jezelf moet.

Maar eerst alles zelf BEWUST ervaren en het ( veel meer!) op het beloop laten van alles in je leven. De juiste concepten komen dan als vanzelf naar je toe.

Deze concepten dragen namelijk de Goddelijke sturing en synchroniteit in zich mee, omdat zo de Goddelijke Wereld werkt.


Hoe meer de mens dit lukt – hoe lichter en ruimtelijker hun werkelijkheid – hoe omvangrijker het menselijke Bewustzijn – hoe groter de Vrijheid – hoe prachtiger de Nieuwe Wereld is!


Helma Broekman©T.me/centrumlichtkind


Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page