top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Niet “onze” wil – maar de “Uwe” geschiede (punt)

Als er 1 ding is wat de mensheid sinds de Atlantis periode is laten zien en had moeten weten: knoei nooit met DNA!

Ons DNA wat Goddelijk is en over een intelligentie bezit wat zijn weerga niet kent.


Het is het anker waar het hele leven van afhangt omdat DNA niet alleen het vitale en fundamentele onderdeel is van een zeer intelligent en geïntegreerd biologisch netwerk dat gezondheid creëert, maar tevens de mensheid een Bewustzijn geeft wat maakt dat wij diep van binnen voelen en weten dat ALLES BINNEN DE SCHEPPING DOORDRONGEN IS MET DE GODDELIJKE IMPULS VAN LEVEN.


Alles wat ons menselijk maakt wordt ondersteund, gedragen en geleefd door ons DNA.


En deze zeer intelligente DNA strengen geven de mens het (Goddelijke) leven als vanzelf zònder tussenkomst van zijn (ego) persoonlijkheid, het verstand of de wil.

Het DNA neemt hierbij elke dag opnieuw, 24 uur lang biljoenen en biljoenen gezonde beslissingen (godzijdank!) buiten onze wil en ego om.

Hierdoor blijven ons lichaam en geest in een gezonde natuurlijke balans afgestemd op de aarde en de kosmos.


Het mRNA vaccin doet het omgekeerde:

Zij dringt diep het menselijke DNA binnen om het IN zijn celkern, dus in zijn “hart” te raken om het op die manier te instrueren zich geheel anders uit te drukken en zich tegen het natuurlijke Goddelijke werkende immuunsysteem te keren.

Dat dit uiteindelijk tot rampzalige gevolgen leidt moge duidelijk zijn.


De totale instorting van het intelligente menselijke immuunsysteem en de vernietiging van diens unieke biologie is een loodrechte aanval op GOD zelf en hoont met de eeuwenoude wijsheden en overleveringen die als Heilige kennis stilletjes liggen opgeslagen binnen de celkern van de mens zelf.

Met de vernietiging van dit OERZAAD van de mensheid – wordt het “hart van het Goddelijke” geraakt.


De gezondheid van de mensheid hangt af van een gezonde relatie tussen zijn DNA en zijn leefsfeer/leefomgeving.

De innerlijke impulsen als zingeving, liefde volheid en zuiverheid van je binnenwereld, creëren in samenhang met de uiterlijke leefomstandigheden als voedsel, zonlicht, routines, familiaire, vriendschappelijke, sociale interacties en de mate van voldoening vinden in je leven, een buitengewone energie matrix om het lichaam en geest heen.

Een energie bescherming welke nodig is om de komende jaren in veiligheid door te komen zonder daarin jezelf te verliezen in angst, gekte, wanhoop of leugen(s).


De mRNA spuit verandert de manier waarop DNA zich als vanzelf, vanuit een Goddelijke interventie, manifesteert en uitdrukt welke fataal kan zijn.

Steeds meer komende de verwoestende feiten en gevolgen nu naar buiten en nog steeds lijkt het alsof de spuiten “heilig” zijn.


Want bijna niemand wil het geloven maar al vorig jaar was het nodige bewijs (Geheime Pfizer documenten) dat de shedding van het nano technologische buitenaardse mRNA wel degelijk middels aorosolen via de lucht en huidcontact wordt overgedragen.

Een studie door wetenschappers van Colorado bevestigd daarbij dat de overgrote meerderheid van de mensheid absoluut geen keuze heeft gehad bij het al dan niet krijgen van de Covid-19 injecties omdat de gevaccineerde mensen de door de injecties gegenereerde antilichamen via aorosolen en huidcontact hebben overgedragen.

Wat maakt dat het perfect mogelijk is gemaakt dat blootstelling aan de mRNA injecties mogelijk was door huid op huid contact en het inademen van dezelfde lucht als iemand die de Covid-19 injectie had gekregen.


De kanttekening die hierbij tevens nog gemaakt dient te worden is dat het grafeen (welke niet officieel bekend is gemaakt als ingrediënt van de injectie) tevens wordt overgedragen van de gevaccineerde op de ongevaccineerde mens en deze een belangrijke rol speelt bij de vernietiging van rode bloedcellen.


De vele slachtoffers die inmiddels al gemaakt zijn en de vele klachten en symptomen die veel gevaccineerde mensen inmiddels hebben, telt een omvangrijk leed wat zijn weerga niet kent.


HET IS HET STILLE VERDRIET WAAROVER NIET MAG WORDEN GEPRAAT EN GESCHREVEN, MAAR WAAR INMIDDELS DE HELE MENSHEID IN STILTE OM TREURT…


Laten we bidden ieder op onze eigen manier tot GOD het ALMACHTIGE OORSPRONKELIJKE LICHT, wetende dat tegen deze (buitenaardse nano technologische) invasie dan wellicht (nog) geen enkele aardse oplossing is, maar GOD zelf wel degelijk weet wat er gebeuren moet om de mensheid in veiligheid te brengen.


Wij kunnen ons slechts voorbereiden door ons innerlijke werk te doen om onze binnenwereld zuiver te houden, daarbij ons gezond verstand te blijven gebruiken en voorzichtig met de buitenwereld te zijn.


Vertrouw lieve mensheid.

Want niet “onze” wil geschiede, maar de onnoemlijke liefdevolle “wil” van GOD/het LICHT zelf…

Alles wordt daarin gezien – alles wordt daarin gekend – voor alles wordt daarin gezorgd.


Helma Broekman©


www.lichtkind.nl

(zie op korte termijn NIEUWE DAGERAAD boek III en ons nieuwe platform)


Wil je mij ondersteunen dan is dat heel fijn:

LICHTKIND

NL91 INGB 0398 6145 47

o.v.v. Donatie

Dank je wel.
Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page