top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Opening naar dimensies – een poort naar de hel

De opstart van de Large Hadron Collider van CERN was aanleiding voor een feestje: vele mensen zien dit proces als een doorbraak naar een nieuwe wetenschap waarbij het Nieuwe Aarde besef aanvang neemt.

Met behulp van de donkere materie binnen de schepping worden middels het Oorspronkelijke Bewustzijnsveld de elementaire deeltjes: materie en anti materie, in een bepaalde richting gestuurd.

Een richting die bepaald wordt door het aanwezige Bewustzijn welke zich op dat moment in het veld bevindt.


De Mensheid in totaliteit bepaalt het aanwezige Bewustzijn in het veld.


Met andere woorden: is het Bewustzijn onbewust gevangen binnen een bepaalde marge van waarneming en/of subjectieve kleuring, dan vormt de materiele werkelijkheid zich hier binnenin.

Het Bewustzijn is aanwezig, de rest is een plastische vorming binnen het scheppingsveld welke de onbewuste richting van Bewustzijn laat zien in de vorm van spiegelingen en holografische projecties.


Door elementaire deeltjes in het CERN complex met elkaar in botsing te brengen door middel van gigantische krachten, de zogenaamde elektronvolts, vinden er drastische verschuivingen plaats binnen onze huidige perceptie van waarneming en leefwereld om ons heen.


Het universum zoals de Mensheid dat kent is een Goddelijk Bewustzijnsveld gevuld met individuele bewustzijnsdeeltjes die aanvang nemen zodra dit bewustzijn zich bewust wordt dat het IS. En dat het LEEFT.

Het perspectief van waarneming past zich aan tot de wenselijke vorm die het Bewustzijn creëert, om zichzelf bestaansrecht te geven binnen het Universum.


Op die manier vindt ontwikkeling plaats: wat de gevormde zielsenergie kan waarnemen, creëert de vorm waarin het zichzelf tot uiting kan brengen binnen het Goddelijke Bewustzijnsveld van het Universum.

Zo ontstaat ieder mens en ieder levend wezen.


Als je jezelf voorstelt dat alle waarnemingsvelden van alle zielen op aarde en binnen de Melkweg, zich op één of andere frequentie band bevinden en dat deze verschillende frequentiebanden samen de Totale Werkelijkheid omvatten.

Noem dit de Dimensies als je wenst.

Dan bepaalt de veelal onbewuste mensenmassa het grootste deel van de zielsenergie die de werkelijkheid in al haar bestaansvormen creëert.


CERN is erop gericht om de dimensies open te breken zodat andere levensvormen vanuit andere werkelijkheidswaarnemingen planeet aarde bereiken om de Mensheid te overvallen.

De onwerkelijke levensvormen die (nog) niemand voor mogelijk houdt.

De ongeziene werelden.

De onwerkelijke levensvormen die veelal in de vierde dimensie frequentie band van waarneming zijn vastgezet.


We spreken hier over de “archonten der aarde” en de Luciferiaanse creaties die de Melkweg bevatten.


Er zijn inmiddels astrale poorten geopend, waarvan onlangs de belangrijkste werd onthaald als de OPENINGSPOORT 666.

Door het breken van elementaire deeltjes, ontstaat een ander waarnemingsveld.

De mensheid wordt klaargestoomd om nieuwe wezens te ontvangen: de verpersoonlijking van elke vierdimensionale archont.


Door de nano technologische ontwikkelingen onder de mensheid is er inmiddels een krachtige communicatie op gang gebracht.

Niets is nog langer onmogelijk en alles waarin de mensheid nooit geloofd heeft, wordt de komende tijd bewaarheid.


Buiten ons huidige waarnemingsveld, zijn volledige civilisaties gaande. Terwijl de mensheid kijkt naar slechts “een blauwe lucht”.

Opzet is om de hele mensheid in een andere “wereld” te plaatsen waarin andere wetten werkzaam zijn: de wetten om archonten te dienen.

De verpersoonlijking van alle onbewust gecreëerde zielsenergie.


We mogen nog van geluk spreken dat door dit gruwelijke experiment bij CERN de planeet aarde niet is opgeslokt door een kunstmatig gecreëerd zwart gat!

Die onheilsdag was plotsklaps daar een enorme dreun in het hoofd, daarna oorverdovende stilte gevolgd door een immense pieptoon met de sterke waarneming dat de “wereld even volledig stil stond”. Daarna kwam alles weer op gang.


Reden voor een feestje om wat bij het CERN complex gebeurt?


Door te knoeien met universele krachten en het openbreken van dimensionale werkelijkheden is niet meer te overzien waarheen zielsenergie en dus de mensheid gaat!

Geen enkele reden dus voor een feestje. Maar CERN heeft de balans gemaakt.


DE LAATSTE FASE VAN DE EINDTIJD IS VANAF HEDEN INGEGAAN EN ZAL NOG ENIGE JAREN DUREN.


Door middel van spelen met Goddelijke informatie en Oorspronkelijke Bewustzijnsvelden, is de Goddelijke Informatie Code van het Melkweg leven gekraakt.


De poort naar de hel is geopend ofwel de “put des afgronds”. Afgrond is een afgeleid woord wat in het Hebreeuws ook “leegte” kan betekenen.

En de “leegte” kun je omschrijven als de “ruimte”.


Doorzie de manipulatie van je gedachten en gevoelens.

In een ander waarnemingsperspectief is niets meer wat het lijkt. Nog meer zullen de verleidingen, verlokkingen en misleidingen op je loeren zonder dit maar enigszins bewust te zijn.


Blijf IN je eigen Kern van Liefde en Centralisatie. Je Ware Liefdevolle Zelf.

En word alsjeblieft wakker.


Niets is nog langer wat het lijkt.

De tijden worden steeds meer bizar…

Volg je hart. Uit je emoties (voor jezelf) en Wees een Liefdevol mens.

GOD het LICHT zal ons allen de Weg wijzen.


(Mijn filmpjes helpen je op weg. YouTube Kanaal LICHTKIND)


Helma Broekman©

Afgezant van de Oorspronkelijke Wereld.


www.lichtkind.nl

www.nieuwedageraad.nl


T.me/centrumlichtkind


NB: stuur geen inhoudelijke mailtjes omtrent dit artikel gezien de vele binnenkomst ervan. Binnenkort kom ik hier op terug.
Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page