top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Persoonlijke uitleg

29 mei 2021


Lieve medemensen,

Door de overweldigende drukte, aanvragen, mails, chats en berichten, duurt het even voordat je mail beantwoord wordt.

Per week komen er honderden mails binnen en elke dag groeit het aantal abonnees op mijn YT kanaal. Heel bijzonder en ik ben zeer dankbaar voor het feit dat nog zoveel mensen de diepere Waarheid tot zich willen nemen, om zichzelf te bevrijden uit het web van het duister.

Het steeds dieper ontwaken en het Goddelijke besef dat wij allen oneindig Bewustzijn zijn.


Het is wellicht even goed om iets nader uit te leggen wat persoonlijk met mij gebeurt.

Mijn leven vanaf mijn 10e jaar is één grote voorbereiding geweest op de T-splitsing waarop de mensheid zich nu bevindt.

Altijd heb ik geweten dat ik iets in me droeg, waar ik zeer integer en zuinig mee om moest gaan. Al vroeg leerde ik de regels van het aardse spel en hoe ik de omgang met mensen het beste kon doen, om niet teveel op te vallen. Van buiten leefde ik spontaan, van binnen zeer teruggetrokken.

In mijn tienertijd kwam de eerste grote aanval uit de matrix van het duister naar me toe en bijna overleefde ik het niet.

Vanaf dat moment begonnen alle herinneringen terug te komen:

Eerst de babytijd van deze incarnatie en gaandeweg alle levens van deze aardse cyclus welke ik voltooid heb.

Rond mijn 30e kwamen daar de planetaire herinneringen terug en wist ik hoe de kosmos opgebouwd was, wat het menselijke ras te doen stond en vooral…wat nog komen ging.

Mijn aardse tijdlijn en mijn kosmische tijdlijn gingen steeds meer synchroon lopen en zijn hedendaags met elkaar verweven.

Via de Pleiadische poort ben ik dit stelsel ooit binnengekomen en omzeilde daarbij de tijdlijnen van de zogenaamde “toekomst en verleden”.

Mijn ziel gebruik ik om me te vereenzelvigen met de mensheid en mijn lichaam is het vervoermiddel om binnen deze dimensie me kenbaar te maken.


Zoals veel Lichtwerkers van buitenaardse afkomst, heb ik een zeer, zeer zwaar leven gehad.

Het is niet belangrijk om te vermelden wat zich hierin allemaal heeft afgespeeld maar de missie was om alle aspecten van de mensheid en het aardse zieleleven te herkennen en te ondergaan, om zodoende dieper het menselijke ras te begrijpen en lief te hebben.

De onnoemlijke liefde voor de mensheid heb ik weten te behouden, hoewel mijn hoofd er vaak afgehakt is en nog steeds zijn er velen die me verguizen en onderuit trachten te halen.

Het is wat het is.

Mijn VADER heeft mij altijd de weg gewezen en vanaf mijn 30e wist ik van mijn taak en hoe hoog het spel gespeeld werd.

Als alleenstaande moeder is het leven zeer druk. Alle zeilen zet ik bij om het werk rond te krijgen en mijn Lichttaak en mijn aardse taak als moeder en Helma te volbrengen.

De enorme belangstelling voor de YT filmpjes en het verlangen van mensen om met mij te praten had ik nooit in dit tempo voorzien.


Als Lichtkind krijgen we dan ook zo snel niet de planning en de organisatie rond van alles wat er nu gebeurt.

En natuurlijk heb ik liefdevolle mensen om me heen die me heel goed helpen, maar mijn levensgezel en dierbare vader van mijn kinderen, mis ik nog elke dag.

De vele mails ben ik niet in staat te beantwoorden, daarvoor heeft Wimbert de eerste verantwoordelijkheid.

Evenals mijn contact op FB, daarvoor draagt Marieke zorg.

De vertaling van de Nieuwe Dageraad boeken en de filmpjes ondertiteld, is de verantwoordelijkheid van Mathilde.

En mijn oudste zoon draagt zo goed als dat lukt naast zijn drukke studie, de verantwoordelijkheid voor de FB pagina Lichtkind en de websites.


Er is zoveel wat de mensheid nog moet weten. Zoveel informatie en het verhaal is zoveel omvangrijker en ingenieuzer dan iedereen ooit heeft kunnen vermoeden.

Schriften vol met informatie rechtstreeks afkomstig uit de Goddelijke Bron.

In mijn YT filmpjes moet ik gedoseerd elke keer een tipje van de sluiter oplichten, om iedereen die wil, te kunnen bereiken.

Er is zoveel onnoemlijke Liefde en Goddelijke Leiding.

Maar de beproevingen zijn ook zwaar: hoe meer Goddelijke informatie er vrij komt, hoe groter de aanvallen van het duister komen. Ook veel spirituele mensen laten zich onbewust lenen voor het spel van het duister en laten zich hiervoor gebruiken.

In de volste overtuiging dat ze met licht bezig zijn en licht uitdragen.

Ook dat is maar wat het is.Loslaten, overgave en mijn onnoemlijke liefde voor mijn medemens is mijn grootste valkuil om constant over mijn grenzen te gaan, terwijl dit absoluut niet de bedoeling is.

Omdat de wachtlijst inmiddels zo groot is geworden van mensen die een individueel consult wensen, heb ik er een stop op gezet.

Mijn systeem wordt anders teveel gevangen door tijdsdruk en aardse wetten, waardoor mijn Licht niet vrijuit meer kan stromen.

De reden dat ik veel interviews weiger, is niet omdat ik mensen voor het hoofd wil stoten of dit niet leuk vindt, maar puur om mijn kanaal ijl en smal te houden, omdat dit nou eenmaal is wat mijn VADER van mij vraagt…

Het gaat niet om een groot bereik, het gaat om een puur bereik; liever 5 mensen die de Waarheid diep en zuiver voelen, dan honderden mensen die het maar half en vanuit gemakzucht tot zich nemen.


Om een vervolgstap te kunnen maken gaan we beginnen met Zoom meetingen. Het liefst zou ik fysiek met groepen mensen samen komen om de Waarheid te delen en vragen te beantwoorden, maar het Licht vindt dit blijkbaar nog iets te vroeg, daar er nog geen geschikte fysieke Lichtkind ruimte is.

Aanstaande woensdag houd ik de eerste meeting.


Daarnaast is het de bedoeling dat ik boek III afmaak en doorga met de filmpjes.

De Waarheid reikt zoveel verder, wat de mensheid nooit verteld is.


Nogmaals:

Ik zoek mijn weg in dit leven tussen de overweldigende drukte en de verdeling van mijn aardse ik en mijn kosmische taak.

Dus: heb geduld en alsjeblieft begrip dat je niet direct antwoord krijgt of naar jouw gevoel niet goed geholpen wordt.


Mijn werk moet niet gericht zijn op individuele belangen en wensen, doch op de mensheid als geheel.


Teleurstellingen, frustraties en haatdragende reacties, behoren tot het spel waarmee het duister de mensheid constant vangt.


We zijn op Weg.

Of je gaat mee, of je loopt een andere weg.

Alles is goed. Wij zijn allemaal op Weg. Helma Broekman

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page