top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Regeert de mens of God?


- Wie alert is op de vernuftigheden van zijn ego, leert de Liefde en de Wijsheid van de Kosmos kennen© -


In tijden van verwarring, wanhoop, veranderingen en frictie zoekt de mensheid naar antwoorden en een “hogere” verklaring voor al het leed wat haar wordt aangedaan.

Zoals sinds de jaren 70 de sterke opkomst van de New Age beweging in gang werd gezet, zo zien we hedendaags een exact gelijke beweging gaande onder de wakkere mens.


De aanhangers van New Age kijken al sinds de jaren 1970 uit naar de komst van een “nieuw” tijdperk doordrongen met liefde en licht waar ze zich op voorbereiden door te werken aan de eigen spirituele groei.

Volgens de New Age politiek evolueert de mensheid naar een collectief bewustzijn dat boven alle stoffelijke dingen en individuele grenzen, ook nationale en politieke grenzen, zal uitstijgen.

Een unaniem eerlijke, oprechte spirituele bundeling is hiervan een natuurlijke stap in deze verdwijning van zowel de individuele, als collectieve grenzen.


Waar de één driftig met zijn Tarot kaarten in de weer is, legt de ander nog eens een kristal.

Waar de ander driftig de berichten van Q volgt, laat de één zich meevoeren op de golven van Ayahuasca, als een “slingerplant van de ziel” in één of ander rituele samenkomst met andere mensen, die allemaal naarstig hun ziel tot wasdom willen brengen.

De zuigkracht om in de buitenwereld de antwoorden en verlossing te zoeken/vinden is immens. De verleiding groot om hierin de uitgaande spirituele beweging te volgen.

Exact zoals de New Age ooit ontstond.

Over een neven samenleving in volledige vrijheid en liefde wordt veel gepraat en wellicht nog meer gemediteerd. Opdat we vooral niet kijken naar de ware energieën die hedendaags onder mensheid gaande zijn.

Immers wordt gezegd: “Wat je aandacht geeft, groeit?”

Een zin wat zeker behoort tot een Kosmische Goddelijke Wet, doch volledig uit haar context is gerukt.


Wat je aandacht geeft, groeit, geldt namelijk OOK voor alle onbewuste schaduwen die iemand in zijn binnenwereld heeft!

Hoe meer de beweging en zoektocht plaatsvindt middels spirituele hulpmiddelen, bundeling en gehakketak in de buitenwereld, hoe groter de schaduwdelen zich innerlijk ontwikkelen.

Weliswaar niet bewust, maar het duister gebruikt juist deze onbewuste ingangen en laat deze stilaan groeien tot een krachtig matrixveld!


De Christus was veel op zichzelf en trok zich vaak terug in contact met zijn innerlijke stilte.

Om in zichzelf telkens opnieuw tot vergeving en liefde te komen. Juist omdat de mensheid dacht goed bezig te zijn, maar in plaats van naar binnen te keren zich telkens opnieuw naar die ander (en naar buiten) richtte.


De vraag die inmiddels gesteld kan worden is of de huidige spirituele beleving van mensen niet een veredelde nieuwe “New Age 2.0 beweging” is?

Toegedekt met dekens van licht en liefde, maar waar van enig zelfinzicht tot nog toe weinig sprake is?

Als paddenstoelen vliegen de spirituele berichten uit de grond, de een nog indringender dan de ander.

Zonder maar enigszins te beseffen welke energieën worden gevoed.

Ook in de lichtwereld bevinden zich vele entiteiten zich voor doend als gids, engel of ander soortig lichtwezen. En hoewel ze hoog in zielskracht zijn, is het wel degelijk nog steeds een astraal wezen.

Ongeacht het licht wat wordt uitgestraald of mooie verpakking waarmee boodschappen worden gebracht.

Het woord God of Christus hoor je nog amper noemen.

Maar een zogenaamde indrukwekkende “hoge” lichtengel wil iedereen wel op zijn dak.


Praten over de ziel, verlichting en verlossing is de grootste misleiding die de mensheid hedendaags overvalt.

De Christus keerde constant naar binnen om middels zijn eigen binnenwereld, de kosmos te ontdekken.

Andere mensen hierin benadelen kwam niet in hem op. Zijn grote taak bevond zich telkens opnieuw, in het komen tot innerlijke liefde en vrede.

Voor al wat is en een ieder die leeft.


De Eindtijd is bij uitstek bedoeld om te komen tot een Innerlijk Volgroeid Bewustzijn.

Zodat het menselijke DNA zich kan ontvouwen tot de extra streng.

Kijk hierbij eens naar de transformatie van een Libelle. (zie YT filmpje onder dit artikel)

Het kost de Libelle veel moeite, pijn, uithoudingsvermogen en vertrouwen om innerlijke kracht op te bouwen om tot een oprecht innerlijk ontwaken (een nieuw lichaam) te komen.


Het veranderingsproces speelt zich af IN ieders’ binnenwereld, hoe drastisch en schrijnend de hedendaagse processen in de buitenwereld ook moge zijn.

Innerlijke verlossing is hard werken aan je Innerlijke Wereld. Je gedachten, gevoelens en emoties telkens weer in een liefdevolle neutraliteit terug brengen. Daarbij jezelf onder ogen willen zien!


Maar in plaats daarvan is de hedendaagse spiritualiteit één grote rattenkolonie geworden. Waarin de één nog meer de ander klein wil maken dan de ander. Of weg zweeft op zijn spirituele vliegende tapijt.

Een (zeer verontrustende) hernieuwde “New Age beweging 2.0” die hierbij ook nog eens volledig (onbewust) bekrachtigd wordt door de vele mensen die hier opgevangen zijn en hun rituelen, tovenarij en zwarte magie als normale gang van zaken zien.


De Eindtijd raast wel door.

De mensheid denkt verlost te zijn/ te worden.

Niet beseffende dat het duister lacht, want mensheid ontwikkelt zich exact in die spirituele richting welke het duister voor ogen had.

De echte climax moet nog komen – je innerlijke liefde voor het Goddelijke èn je medemens is de ENIGE bescherming die je straks zult hebben.

En niet het mooie podium waarop jij nu nog staat en jezelf hebt toebedeeld.


Want wees eens heel eerlijk. Als je jouw (spirituele) ego eens voor één keer het zwijgen op zou leggen:

Dan kun je niet anders concluderen dat Gerard Reve verdomde gelijk had in de jaren 70:"Ze schrijven god met een kleine letter want zo denken ze hem wel klein te krijgen".

Gerard ReveHelma Broekman©


www.nieuwedageraad.nl

www.lichtkind.nl


T.me/centrumlichtkind


https://www.youtube.com/watch?v=D8VuSDzOaxQ


https://www.youtube.com/watch?v=pMq5IY4XUkc
Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page