top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Shocking Shock

De mensheid staat op het punt van of de grote verandering en evolutie naar een Kosmische Godsmens of de grote verandering en devolutie naar een Transhumaan stoffelijk astraal mens.

Het is voor elk wat wils, het Universum laat iedereen vrij in keuze en voortbeweging, daar de hele Kosmos enkel per gradatie van GROEIEND BEWUSTZIJN bestaat.

Werkelijk alle materiële, anti materiële en (sub)atomaire deeltjes werken in dienst van dit ALOMVATTENDE BEWUSTZIJN zelf.


Daar waar veel mensen, zodra een onderwerp niet feitelijk en wetenschappelijk benoemd wordt, afhaken stemmen ze onbewust volledig in met de in ras tempo voortstuwende ontwikkeling van de devolutie naar een trans humaan mens.

Een mens wat eeuwig gevangen blijft in de stoffelijke en astrale werelden, daar het bewustzijn dusdanig vernauwd is geraakt, dat de natuurlijke evolutionaire ontwikkeling van bewustzijn naar een Kosmische Godsmens, is stopgezet.

Uit eigen wil en met volledige eigen toestemming.


Het duister maakt gebruik van dit gegeven:

Hoe meer de mensheid wordt gebombardeerd en afgeleid met feitelijke berichten en (toekomstige) horrorscenario’s, hoe verder weg de “onzichtbare en ongrijpbare” wereld in hun bewustzijn komt.

En juist daar waar mensheid enkel mag leren vertrouwen op de onzichtbare wereld van het LICHT vanuit de Goddelijke Oorsprong, leert het te vertrouwen op een maakbare wereld welke volledig door de eigen-, en ego wil kan worden aangestuurd.


Het is echter slechts de stoffelijke astrale wereld die wordt aangestuurd door de wil en het ego en dan nog ENKEL binnen de kaders die het duister wil!

Binnen de wetten van de matrix worden aangestuurde manipulatieve beelden geprojecteerd die de epifyse van de mens opvangt.

Het is DE EPIFYSE die het onderscheid tussen vals licht en LICHT kan maken. Hoe meer vernauwd het bewustzijn – hoe meer verschrompeld de epifyse.


Door de vernauwing in ieders’ bewustzijn kan binnen de matrix handig gebruik worden gemaakt van een aangestuurde, onware(!), leugenachtige, gemanipuleerde werkelijkheid.

Deze bewustzijnsvernauwing heeft niets te maken met wel of niet spiritueel zijn.

Nee?


Nee!

Integendeel.


Sterker nog: hoe meer men denkt spiritueel ontwaakt te zijn, hoe geavanceerder de matrix optreedt.

Hoe ingenieuzer “zijn” beelden. Hoe gevaarlijker het wordt!

Het duister is niets meer dan de omvangrijke matrix die binnen de Melkweg is geplaatst, waardoor de Demiurg zijn scheppingswetten ten uitvoer kan brengen.

Door de grote aantrekkingskracht van het God Zijn/ Oorspronkelijke Licht zelf, werd er een humanoïde gecreëerd die uitmuntend in staat was om binnen deze matrix wetten te fungeren als “onderdaan” van (nep)god.

Met zijn slaafse houding en beperkte (uitgeschakelde) DNA mogelijkheden, was het niet moeilijk om een technisch humanoïde bewustzijn binnen deze vorm te plaatsen, welke als hoofdbestanddeel deze levensvorm zou bestieren.


Elk mens heeft in min of meerder mate pijnpunten en trauma ondergaan. Heftige emoties en pijnlijke levenservaringen ontstaan bij velen al in de vroegste jeugd.

(om van de geboorte ervaring zelf nog maar niet te spreken)

Door al deze pijn ervaringen, werd het bewustzijn geïnstrueerd en gemanipuleerd met de overtuiging dat “pijnlijke ervaringen” bij het leven horen. Met als vernauwing van bewustzijn tot gevolg.


De demiurgische godheid is dan uitermate geschikt om als gemoedelijke “vader” op te treden die zijn (zogenaamde) kinderen beschermt.

Het klassieke beeld waarin elk bewustzijn zich laat vangen.


Een vader, een moeder, een leraar, een mentor, een leider, een beschermer, een partner, een goeroe, het is allemaal van hetzelfde laken een pak.

Telkens opnieuw stelt het (technische humanoïde) bewustzijn zich onderdanig op naar iets wat op licht lijkt.

Maar omdat dit zogenaamde licht zo ongrijpbaar is en blijft, en geen enkele religie nou eens werkelijk het antwoord kan geven, blijft als enige vluchtroute de weg naar een feitelijke waarheid en wereld over!


Een grijpbare, tastbare en zo overzichtelijke mogelijke wereld is wat het bewustzijn handelen kan.


Jezelf ontdoen van de wereldwijde bewustzijnsvernauwing en gevangenschap binnen een afgebakende feitelijke wereld, kan enkel gebeuren zodra je IN TOTALE LIEFDE BENT.

Zolang jij nog werkt met de macht van je ego en impulsen van driften met name om belangrijk gevonden te worden, kom je niet vrij.

Je hebt dan onbewust en onzichtbaar nog steeds de tentakelachtige zwarte energie uitlopers in het energieveld van die ander. Of je degene nu feitelijk kent of niet.


En het zijn nu juist deze tentakelachtige zwarte energie uitlopers in de matrix wetten, die jouw bewustzijn vervoeren van de ene naar de andere levensvorm binnen het bewustzijn van de demiurg zelf!


Waardoor het karmische leven zichzelf volledig in stand houdt.

Exact zoals je overtuiging vanaf je vroegste jeugd misschien al was: het leven bestaat uit pijnlijke ervaringen.

(met alle respect, een demiurgische overtuiging)


Niet de feitelijke tastbare wereld is de jouwe – maar de Oorspronkelijke Wereld van het Goddelijke Zelf Bewustzijn IN jezelf.

Niet spiritueel ontwaakt zijn is de sleutel, maar de onnoemlijke zachte, doch krachtige onvoorwaardelijke liefde voor je medemens zelf.

Enkel in die Liefde ontwaken zich de geheimen van de Kosmos in jezelf.


LIEFDE. Punt.


Helma Broekman©


www.lichtkind.nl

www.nieuwedageraad.nl


T.me/centrumlichtkind


YouTube kanaal LICHTKINDRecente blogposts

Alles weergeven
bottom of page