top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Strompelend door de Eindtijd

Is het nu China, Rusland of de VS die het duister in zich dragen?

Gaan we als mensheid nu wel of niet naar een Nieuwe Wereldorde die ons de uithoeken van arm en rijk laat zien?

Strijdt de mens nu tegen machtigen der aarde of bevindt het zich in een geheel andere strijd?

En is het wel de bedoeling dat we strijden?

En vergeten we de Liefde niet?


Je kunt er alles van vinden en er nog meer van zeggen over wat momenteel allemaal gaande is in de wereld. Er leeft veel in elk mens en iedereen die een beetje wakker is zal het gevoel herkennen zich in een snel ronddraaiende achtbaan te bevinden, waarvan het einde nog niet in zicht is.

Want hoewel we nooit een toegangskaartje hebben gekocht voor deze dollemansrit, dienen we toch het hele Eindtijd proces uit te zitten met alles wat dit in ons teweeg brengt als gevolg.


Het proces van ascentie gaat door alle werkelijkheidslagen heen en de mate van ontwaking onder de mensheid bepaalt de frequentie van de werkelijkheidslaag die zich momenteel op aarde afspeelt.


De dimensies van waarneming op planeet aarde spelen zich de laatste vijftig jaar hoofdzakelijk afwisselend tussen de derde en vijfde dimensie af, waarvan het overgrote deel van het waargenomen veld voor het grootste deel door de mensheid wordt bepaald.

Anders gezegd:

Waar het overgrote deel van de mensheid zich op richt en gelooft dat de “waarheid” is, bepaalt hoofdzakelijk het waargenomen perspectief zich afspelend op het wereldtoneel.


Daar waar binnen de derde dimensie het ego en individuele overlevingsperspectief van ieder mens de waarneming bepaalt is dat binnen de vierde en vijfde dimensie een heel ander verhaal.


Deze Eindtijd daagt ons uit om in onszelf te evolueren naar een hoger en breder perspectief van waarneming zonder onszelf hierin teveel centraal willen stellen.


In deze tijd zie je dat veel mensen zich verenigen in het willen bundelen van hun kwaliteiten, krachten en gezamenlijke visie(s).

De onzekere, bizarre en de zich constant voortdenderende, vaak zorgwekkende wereldwijde berichtgevingen maken dat niet alleen het persoonlijke “ik” zich gesteund en geborgen wil voelen, maar tevens dat de individuele spirituele visie en kijk op de wereld zich wil sterken aan die ander die zich op een soortgelijke golflengte bevindt.

(de overeenkomstige frequentie van de waargenomen werkelijkheid).


Vanuit aanvankelijk een open vizier en gedeelde gezamenlijke visie en missie, wordt met deze bundeling en groepsvorming een platform geboden aan vele mensen die eveneens de persoonlijke ondersteuning wensen in deze roerige tijd.

Een gezamenlijk collectief welke is gericht op het groepsbelang van vele andere (wakkere) zielen.


Binnen deze groepsdynamiek is er echter weinig tot geen ruimte om zich aan te sluiten bij andere zienswijzen en groeperingen die een hele andere of ruimere waargenomen werkelijkheid dienen.

De kracht voor ondersteuning van het persoonlijke ik en het belang om de eigen groepsdynamiek in stand te houden is de drijvende factor waarop deze vorm van bundeling zich berust.

We spreken hier ook wel over de frequentie behorend bij de vierde (waargenomen) werkelijkheidslaag.

Ofwel: de vierde dimensie.


Om de Innerlijke Kosmische Kracht in jezelf te (her)ontdekken is het van groot belang om je eigen schaduwen onder ogen te zien.

Trachtend de schaduw (lopend in de zon) voor te blijven is een illusie die uiteindelijk uitputtend werkt.

Beter is om stil te staan, je om te draaien om vervolgens tot ontdekking te komen dat de schaduw geheel verdwenen is!


Innerlijke schaduwen en angsten maken het persoonlijke “ik” onzeker en zwakken deze af.

De neiging bij veel mensen is om alsnog het persoonlijke ik te versterken middels vorming van groepen en bundeling van krachten.


De grote valkuil is dat, indien dit onvoldoende wordt doorzien, het bewustzijn aanvankelijk vibrerend op de vierde frequentie werkelijkheidslaag (4e dimensie), subtiel terug zakt naar de derde frequentie werkelijkheidslaag (3e dimensie), terwijl deze nog in de illusie van de vierde frequentie laag verkeert!


Vroeg of laat ontstaat er hierdoor frictie en een veranderd waarnemingsperspectief binnen de groep.

Immers: vanuit de niet geziene en onopgemerkte innerlijke schaduwen en angsten gaat men met die ander om.

Waardoor vroeg of laat meningsverschillen altijd uitmonden in frustraties, twijfels en strijd.

Deze wankelbaarheid werpt de vierde dimensie omver.


Beter is om stil te staan in en bij jezelf, in het huidige moment te voelen wat dit alles met je doet.

Door je focus te verleggen vanuit de buitenwereld naar je binnenwereld word je met jezelf geconfronteerd.

EEN MUST om de transitie in Bewustzijn te kunnen maken die de Mensheid momenteel ten deel valt.


Want de vijfde frequentie waarnemingslaag (5e dimensie) is een hele ijle.

Waarbinnen elk individu zich belangeloos en vol met Liefde inzet voor iedere ziel die zich een weg door deze Transitie baant.


Vaak is het zoveel beter dat één enkel persoon middels zijn/haar eigen weg het pad van Echte Ontwaking toont.

Juist iemand die geen aansluiting kan vinden bij de grote massa van de mensheid in de 3e dimensie, de gevangen groepsdynamiek van het collectieve in de 4e dimensie èn daarbij zijn eigen innerlijke schaduwen onder ogen wil zien, is de Nieuwe Mens welke zich bevindt in de 5e dimensie!


De vijfde dimensie:

De frequentie van belangeloze liefde en inzet, zonder angst voor kwetsbaarheid.

De frequentie van individuele ontwaking ter bevordering van de groei en ontwikkeling van andere (mede)zielen.

De frequentie van de vijfde werkelijkheidslaag, zonder subtiel zijn/haar ego te laten groeien.


Evolueer jij mee?


Helma Broekman©


Bestel de boeken NIEUWE DAGERAAD I en II op www.boekhandelheijink.nl te Hardenberg.

Je helpt me hiermee mijn werk te ondersteunen.


NIEUWE DAGERAAD Boek III verschijnt dit jaar.


Volg mij op YouTube en TELEGRAM:

T.me/centrumlichtkind

YouTube kanaal LICHTKINDRecente blogposts

Alles weergeven
bottom of page