top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

The Great Awakening – de toekomst bepaald?

Binnen de matrix waarin wij leven is het mogelijk om de toekomst te arrangeren.

Middels zeer speciale technieken en manipulaties van de tijd en ruimte coördinaten kun je allerlei situaties creëren die zich binnen een afgesloten ruimte als het ware afspelen.

Er ontstaat dan een soort omkaderd perspectief van de werkelijkheid die door mensen wordt waargenomen.


Door het toevoegen van elektromagnetische stralingen die specifiek op bijvoorbeeld het 3e chakra ofwel de zonnevlecht inwerken, wordt die werkelijkheid ingekleurd en opgevangen in termen van “macht en onmacht”.

Het derde energiecentrum/3e chakra van de mensheid is bij uitstek een punt waarin de mens zichzelf niet alleen tot autonomie wil uitdrukken, maar tevens zijn individuele “wil” in overeenstemming met de Goddelijke “wil” kan brengen.

(Tenminste indien jij jouw ego er af en toe een schop onder wil geven).


In deze Eindtijd dient er door de tegenkrachten alles aan gedaan te worden om deze “ontstijging van het ego” te voorkomen.

Met het ego is natuurlijk niets mis. Integendeel.

Een gezond werkend ego is een natuurlijk menselijk mechanisme wat nodig is om gezonde keuzes te maken en in je eigen autoriteit te (blijven) staan.

Bijvoorbeeld als je een uitnodiging krijgt om het apenpokken “vaccin” te halen😊


MAAR ZODRA EEN MENS ZIJN EGO (PERSOONLIJKHEID) ONVOLDOENDE DOORZIET WORDT HIJ ZONDER ENIGE UITZONDERING ONBEWUST “GEVANGEN GEZET” BINNEN DE OMKADERDE MATRIX PERSPECTIEVEN VAN EEN (AANGESTUURDE) WERKELIJKHEID!


Geef iemand de illusie dat hij wakker is.

Dan valt het gevangen zijn niet op.

Geef iemand de illusie dat hij vrij is.

Dan valt zijn persoonlijke omkadering van de werkelijkheid niet op.

Door de gemanipuleerde tijdlussen is het namelijk mogelijk dat de informatie waaraan de mensheid wordt bloot gesteld GEEN ECHTE OORSPRONG heeft maar ergens (elders) op die tijd lus wordt geplaatst middels de bekende (manipulatieve) technieken die het duister en de elite hanteert.


De vele indoctrinaties met een massale bewustzijnsvernauwing van inmiddels het grootste deel van de mensheid als gevolg, zorgt ervoor dat alles voor “zoete koek” wordt geslikt.

Niet langer wordt de werkelijkheid gestaafd aan de eigen intuïtie, gevoel en geweten.

De mens neemt zelden de tijd om tot INNERLIJKE rust te komen VOORDAT er wordt gereageerd op die ander of op de werkelijkheid.


Soms lijkt het wel alsof alle helderheid en realiteit onder de mensheid uit het oog verloren is en toch is iedereen volop overtuigd van zijn eigen gelijk.


Voor de wakkere mens lijkt het door deze manipulatie van de “toekomst” en afgebakende werkelijkheid binnen (nog steeds) de matrix, dat we massaal afstevenen op een grote ontwaking. Ofwel The Great Awakening.

Niets is echter minder waar…


En zonder hierin een spelbreker te willen zijn is met alle respect, dit de zoveelste intelligente tool die het duister heeft ingezet door opnieuw een (dit keer) “ontwaakte energie onder de mensheid” elders op een tijd lus binnen de matrix te plaatsen.


De zogenaamde “Great Awakening” is onder volledige auspiciën van het duister en zegt niets over de Goddelijke Wetten en het Oorspronkelijke LICHT.


BINNEN DE TIJD LUSSEN VAN DE MATRIX SPELEN ZICH NAMELIJK SYNCHROON DE SOORTGELIJKE GEBEURTENISSEN AF.

Komt er een “ontwaakte energie” onder mensheid op gang – dan flitst tegelijkertijd een andere “werkelijkheid” binnen de matrix op met een “slapende tegenenergie”.


Zodra iemand wel degelijk middels zijn eigen hart, hoofd, intuïtie èn INNERLIJKE RUST voelt dat een gebeurtenis niet klopt of opzettelijk in scene is gezet, wordt per direct de andere tijd lus “actief”! Welke ervoor zorgt dat degene alsnog met z’n bewustzijn opnieuw in een (vals) beeld of foutieve werkelijkheid wordt geplaatst!

Door je binnenwereld te verkennen en deze tot rust te laten komen, onderscheid je het ware van het onechte.


OP DIE MANIER WORDEN TWEE IN TIJD GESCHEIDEN GEBEURTENISSEN OP EEN PARADOXALE WIJZE MET ELKAAR IN VERBINDING GEBRACHT.

Waar de ene tijd lus binnen de matrix “ontmaskerd” wordt, springt de andere tijd lus “aan” en vervolgt gewoon de werkelijkheid binnen het huidige hologram.


Op die manier worden ook de wakkere mensen gevangen en is er eigenlijk nooit iemand die de volledige waarheid kent en het totale overzicht krijgt omtrent alle gebeurtenissen in en rondom deze Eindtijd.

Het duister is zoals ik vaker heb benoemd zeer intelligent en werkt subtiel.

De meeste mensen zien het niet en willen het niet zien.

We moeten slechts over Licht praten en over hoe “ontwaakt” we met zijn allen al wel niet zijn.


Het is daarom zo’n beetje dat iedere wakkere gelijk heeft en eigenlijk ook niemand.

Het hangt er namelijk vanaf binnen welke tijd lus van de matrix je Bewustzijn is “gepakt”.


Nooit afgevraagd hoe het mogelijk is dat de mensheid zich telkens opnieuw in dezelfde boobytrap laat vangen?

Nooit afgevraagd hoe het in godsnaam kan dat men niet de duistere spelletjes op het wereldtoneel en van de overheid doorziet?

En waarom het van wezenlijk belang is om je volledige BINNENWERELD te leren kennen om de matrix te doorzien en je niet te laten vangen?


Door je BINNENWERELD regelmatig TOT RUST TE LATEN KOMEN en te BLIJVEN VERKENNEN, blijf je de valstrikken van de matrix voor.

Hierdoor kun je het ware van het onechte onderscheiden.


Ieder mens dient binnen deze Eindtijd zijn eigen GEESTELIJKE ARBEID te verrichten!


Helma Broekman©T.me/centrumlichtkind


YouTube kanaal LICHTKIND


Het is fijn dat je de boeken NIEUWE DAGERAAD op www.heijink.nl te Hardenberg besteld om mijn werk te ondersteunen.

Een donatie is van harte welkom. Dank je wel. Stuur hiervoor een mailtje naar info@lichtkind.nl ovv. “donatie”.

Recente blogposts

Alles weergeven

Opmerkingen


Opmerkingen zijn uitgezet.
bottom of page