top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

The “Truth” is out there

Hoe ingenieus het spel daadwerkelijk gespeeld wordt gaat veel te ver om in een artikel op Telegram te verwoorden. Daarvoor is op korte termijn NIEUWE DAGERAAD boek III beschikbaar, zodra de drukte waaruit mijn leven bestaat het allemaal toelaat.

Want in deze tijden is het niet alleen de hectiek en vele berichtgevingen in de buitenwereld die je om de oren vliegen maar ook de processen die zich in een ieder van ons afspelen met de afronding van innerlijke processen. Dat gebeurt bij jong en oud.


En zelfs bij warm en koud, want ook in het “hiernamaals” zijn zielen ontzettend hard aan het werk om hun eigen zielsprocessen inzichtelijk te krijgen en af te ronden om niet voorgoed gevangen te raken in de eeuwigdurende Quantum cyclus die nu in ras tempo door het duister en zijn elitaire aardse machten wordt klaargestoomd.

En wordt geprogrammeerd om de komende jaren nagenoeg àlle lichamen en zielen hierin vast te zetten binnen een geplastificeerde, nano technologische functionerende wereld.


We kunnen wel blijven zoet sappelen over hoe we allemaal zien hoe de wereld werkt en hoe ingenieus de wakkere machthebbers en militairen hun best doen om onze glorierijke overwinning binnen afzienbare tijd te vieren, maar feit is dat dit een oorlog tegen het aardse ras is wat zijn weerga niet kent.


Degenen die dit nu nog niet onder ogen (willen) zien, kunnen beter middels andere kanalen naar luchtere scenario’s kijken en artikelen want we kunnen het aardse scenario niet leuker maken dan het is.

Wel makkelijker (hoewel we niet willen concurreren met de belasting trouwens😊) en daar is LICHTKIND voor bedoeld.


Zoals in mijn VORIGE ARTIKEL UITGELEGD van “De matrix paradox van kracht versus zwak” van 28 januari j.l.,

bepaalt de mens zèlf de werking van zijn toekomst en eenvoudig weg gezegd betekent dit dat hoe meer bestaansrecht jij jezelf geeft en jezelf INNERLIJK opvult met eigen authenticiteit, hoe sterker je zielskracht.

Hoe sterker je zielskracht – hoe krachtiger de cyclische tijd voor dit eeuwigdurende stuk bewustzijn (= ziel) voor JOU gaat werken.


Leg uit.

De hele matrix schepping wordt door een Quantum computer uitgerekend en dient dus tevens zichzelf ook uit te rekenen (LEES MIJN VORIGE ARTIKEL OP TELEGRAM!), en kan dit alleen doen indien er voldoende menselijke “batterijen” aanwezig zijn die de input geven aan Quantum.


Door deze input kan het de menselijke “toekomst” bepalen, iets wat het in hoge mate doet omdat maar weinig mensen echt doordrongen zijn van het belang van innerlijk werk!!!


Hèt programma waar het duister momenteel daadwerkelijk mee bezig is binnen deze oorlog, is om jouw lichaam en ziel voorgoed gevangen te zetten binnen de werking van dit Quantum brein!


Ik weet niet of je het beseft maar dat betekent dat elke authenticiteit en echtheid voorgoed uit je zal verdwijnen en je bewustzijn vanaf dat moment alleen nog binnen het Quantum brein kan denken, voelen en ervaren.


The Thruth die werkelijk “out there” ligt, is het gegeven dat er momenteel een volledige Quantum ring rondom de planeet aarde wordt aangelegd door middel van het Grafeen raster met behulp van zware metalen als bijvoorbeeld Barium en Lithium. Beiden zware metalen reageren zeer reactief in contact met zuurstof.

Zuiver barium moet zelfs onder olie worden bewaard om te voorkomen dat het aan de lucht ontbrandt.

Barium is giftig en barium verbindingen kunnen schade aanrichten in menselijke lichamen zodra ze in aanraking komen met vocht. (opzwellen van de hersenen, lever, schade aanrichten in nieren en hart, verlammingen en zelfs de dood tot gevolg).

Je mag één maal raden waaruit het menselijke lichaam hoofdzakelijk bestaat….vocht.


Lithium wordt gebruikt in batterijen omdat het zo gemakkelijk oxideert.

Beiden metalen ontbranden zodra ze oxideren.

Wat is dat toch vandaag de dag met die CO2 discussie?


Menselijke batterijen die nodig zijn om de Quatum ring met ONZE gedachten, gevoelens, emoties en processen te voeden.

Begrijp je nu waarom jouw INNERLIJKE WERK VAN LEVENSBELANG IS?


Zoals gezegd is dit een oorlog tegen het aardse ras waarbinnen blijkbaar alles is geoorloofd om de Elite te laten overwinnen om zodoende planeet aarde in een (quantum aangestuurde) cyclische tijd te laten voortbestaan met een nano technologische wereld. Waarbij geparasiteerd wordt op alle ellende die de mensheid voelt en ervaart.


The Truth is IN THERE! INSIDE OF YOU!


Want zodra jij volledig bewust bent van jouw binnenwereld met al je stoeipartijen en vreugde momenten, functioneer jij niet langer als een menselijke batterij om de Quantum ring te voeden!


Ik bid met heel mijn wezen dat het aardse ras dit eens tot in iedere vezel van zichzelf bewust zou zijn.


Dan is het duister uitgespeeld en kunnen we ons laten meevoeren op de prachtige Oorspronkelijke frequenties die heel ons DNA zou overspoelen met de helderste flonkeringen van Levend Licht.


The Truth was NEVER OUT THERE!


Helma Broekman©


NIETS UIT DIT ARTIKEL MAG ZONDER BRONVERMELDING GEDEELD WORDEN.


Lees NIEUWE DAGERAAD boek III – verschijnt dit jaar.


T.me/centrumlichtkind


YouTube kanaal LICHTKIND


www.lichtkind.nl

www.nieuwedageraad.nl


Heel erg welkom zou een (kleine) ondersteuning zijn.

Dank je wel.


LICHTKIND NL91 INGB 0398 6145 47

o.v.v. DonatieRecente blogposts

Alles weergeven
bottom of page