top of page
Zoeken
  • Lichtkind

Tijd om een andere richting in te slaan.

Tijd om een andere richting in te slaan.


Waar verreweg de meeste mensen geen flauw benul hebben op welk cruciaal punt we als mensheid beland zijn, opent zich achter de donkere coulissen van het duister, steeds meer de muil van het Beest.

Met zijn verslindende gretigheid om zoveel mensen op te slokken, wordt de hele wereldbevolking, nu in ras tempo in een fuik gelokt.

Als straks de Europese wetgeving er is door geduwd (wat vermoedelijk in een ras tempo gerealiseerd zal worden), zullen complete wereld bevolkingen voorgoed gevangen zijn in een nog eens, 13.000 jarige incarnatieronde.


Maar dan een incarnatieronde waar de evolutionaire wetten niet meer van natuurlijke oorsprong zijn, maar van gen-technische, biometrische en Artificial intelligence wetten afhankelijk zullen zijn.

De ultieme trofee van Lucifer (Demiurg) en zijn Satanische knechten, vermomd binnen de machthebbende van deze wereld, is het voorgoed in bezit hebben van een menselijke artefact, dat de meest ultieme vorm van biologische intelligentie vertoont!

Vanzelfsprekend is dit een surrogaat biologische intelligentie, welke niets met enige vorm van Licht of GOD de ALBRON te maken heeft.


En waar de hele mensheid de andere kant opkijkt van een dreigende wereldoorlog waarin Oekraïne als lijdend voorwerp is opgesteld, rolt de duistere agenda de komende weken sneller uit dan menigeen met zijn ogen kan knipperen.

De mensheid is gedrogeerd, geïndoctrineerd en in een zo goed als volledige hypnotische staat gebracht. Een staat waarmee duistere spelleiders de mens als willoze pionnen, waar dan ook op hun aardse speelbord, kan positioneren.

De mensheid is gedrogeerd met grafeen gif en zwak gemaakt met in pre stadiumachtige, humaan immunodeficiëntie virussen, welke hun biologie danig heeft verzwakt.

De mensheid is geïndoctrineerd met een zogenaamd “levensbedreigend” virus en lam geslagen met de dreiging van oorlog, absurde leefregels en een vaccinatiedwang.

Vriend en vijand staan inmiddels loodrecht, in een dreigende houding, tegenover elkaar.

De hypnose is bijna volbracht; nog enkele luttele maanden en niemand heeft nog enig besef van zijn innerlijke belevingswereld, maar des te meer van de manie waarin zijn buitenwereld zich verkeert.


Onlangs hebben wetenschappers bij toeval de hersenactiviteit van een stervende man gemeten.

En hoewel de wetenschap altijd pretendeert alles (beter) te weten, waren ze in hoge mate verbaasd over datgeen wat waargenomen werd.

Want wat bleek?

Terwijl zijn hart stopte met werken, namen in zijn stervende brein de hersengolven significant toe!

Het betrof de zogenaamde gammagolven, hersengolven met een zeer hoge frequentie. Een frequentie die de hersenen ook bereiken in onder andere, een meditatieve staat.

Maar niet alleen de gammagolven namen buitensporig toe, tevens de hersengolven met een andere frequentie!

Zoals delta-, theta-, alpha en betagolven. Hoewel de toename van de gammagolven toch wel het meest in het oog springend was.


Hoe kunnen wetenschappers dit verklaren?

Is het de film van zijn verleden, die zich afspeelde in het brein van deze stervende man?

Met bijbehorende flashbacks en herinneringen?

Is de man nog aan het dromen of verkeert hij inmiddels in een andere wereld, waardoor zijn hersenactiviteit significant toenam?


Want terwijl zijn hart al geruime tijd gestopt was met kloppen, leefde zijn brein blijkbaar nog voort!

Een brein welke zijn “eigen” verhaal nog uitzendt en verwerkt, om zo altijd tot dezelfde geo magische slotsom te komen????!

Een slotsom die nagenoeg altijd hetzelfde is, in welke tijd-, ruimte coördinaat of frequentie band het menselijke bewustzijn zich bevindt?


Als we dit eens goed op ons in laten werken, dan opeens wordt duidelijk hoe het toch in godsnaam mogelijk is (gebleken), om zulke satanische, onmenselijke en buitensporige maatregelen op de mensheid bot te vieren.

De uitslag en het verloop van deze Einde der Tijden, ligt dus al besloten in ieders’ menselijke brein!

Zonder dat mensheid het weet en beseft, speelt de matrix het masterscript van Lucifer, al volledig in alle menselijke breinen af!

Waardoor, zolang we blijven leven vanuit onze breinen, de geomagische uitkomst, nagenoeg ALTIJD hetzelfde is!


Lucifer en zijn aanhang, is machtig.

Maar blijkbaar niet zo machtig dat ze de volledige regie over de menselijke soort hebben.

En daarom onze breinen en hersengolven manipuleerbaar maken, om zo HUN uitkomst geomagisch te laten zijn!

De uitkomst dat Lucifers’ eigen schepping onsterfelijk wordt.

Over de rug en ziel van alle mensen op deze aarde…


Neem de wereld ALTIJD gewaar vanuit je hart!

Nooit vanuit je brein!

Laat het brein slechts twee opdrachtgevers hebben:

Het (menselijke) hart en de (menselijke) ziel!


Word bewust. JUIST NU alles zeer binnenkort in één demonische Europese wetgeving vastgelegd gaat worden!


Besef dat LEVEN – BEWUSTZIJN en ENERGIE allemaal met elkaar verbonden zijn, in een allesomvattend web van energie.

En dat enkel binnen deze drie Goddelijke Pijlers, het voortbestaan van de Mensheid besloten ligt!


Helma Broekman©


www.lichtkind.nl

www.nieuwedageraad.nl


t.me/centrumlichtkind
Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page