top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

TIME COLLAPSING – artikel van LICHTKIND©

Momenteel en de komende maanden (misschien zelfs jaren) zal er sprake zijn van een zogenaamde “Time Collapsing”.

Een kunstmatig geënsceneerde “ineenstorting van de tijd”.

Ik zal proberen het zo goed mogelijk op papier te krijgen en hier uitleg aan te geven omdat de komende periode ELK mens hiermee te maken krijgt.


Is het je opgevallen dat je steeds vaker het gevoel hebt even “buiten” de tijd om te zijn? Dat je bewustzijn even weg is van alles en het lijkt alsof je gewoon door de dag heen, met niets of niemand nog te connecten?

Is het je opgevallen dat soms de tijd heel snel aan je voorbij gaat en op andere momenten vertraagd is of zelfs lijkt stil te staan?

Is het je opgevallen dat je steeds “minder” tijd lijkt te hebben in alles wat je (nog) graag wilt doen en je innerlijke drukte gevoel hoger is om je dagelijkse werkzaamheden af te ronden?

En is het je dan ook opgevallen dat de “tijd” een andere beleving voor jou lijkt te krijgen?


Nog even los van het feit hoeveel berichten, processen en situaties de elite op de mensheid afvuurt BINNEN EEN KORT TIJDSBESTEK?


Vanaf het eerste moment van de voor ons bekende schepping bestond de tijd in meetbare cycli.

De reden dat alle oude culturen met deze meetbare cycli werkten was om de Kosmos te doorgronden en de komende gebeurtenissen te voorspellen.

Een behoefte die groot was om het leven op planeet aarde hanteerbaar, verklaarbaar en overzichtelijk te houden. De noodzaak om veiligheid en overzicht te ervaren in een onrustige, onoverzichtelijke en onvoorspelbare wereld.


Vandaag de dag staat de Mensheid opnieuw op zo’n punt.

De wereld is nog nooit zo onveilig, onvoorspelbaar en onoverzichtelijk geweest.

Niemand kan nog weten wat ons volgende week, of misschien zelfs morgen al boven het hoofd hangt.

De tijden zijn woelig, beangstigend, onrustig en worden bestuurd door griezelige mensen die als was in handen van het duister zijn.


De matrix is nagebouwd naar een evenbeeld van de Oorspronkelijke schepping en opgedeeld in cycli van 12 Kosmische tijdperken.

Deze 12 Kosmische tijdperken functioneren als zogenaamde “navelstrengen” waarbinnen de gecreëerde levensenergieën van alle rassen, dus ook van de huidige mensheid, worden bijeengebracht in een ultieme creatie.

Je raadt het al, de toekomstige 666 mens.

De machtige trans humane mens welke de beschikking heeft over extra “DNA” welke van buiten planeet aarde hiernaar toe is gebracht.

(zie hiervoor LICHTKIND VIDEO #62: Handtekening van het LICHT in ieder mens)


De tijd valt ineen en dat wil zeggen dat de gearrangeerde tijdperken binnen het matrix veld door de elite de komende jaren weg zullen vallen.

Met andere woorden: middels de opgebouwde CERN installaties zal men de verschillende tijdzones tegen elkaar aan weg laten vallen en hiermee dimensionale breuken in Tijd, ruimte en cycli van de schepping veroorzaken.

Er worden kunstmatige zwarte gaten gecreëerd die de barrière tussen kosmos en aarde opheffen met alle gevolgen van dien.


De mensheid zal in toenemende mate ervaringen krijgen die ze nog niet eerder heeft gehad.

De mensheid zal steeds meer het gevoel kunnen ervaren om “niet meer van deze tijd te zijn”, wat in feite ook zo is gezien de absurditeit van de huidige ontwikkelingen waar je als wakkere geest je nog amper mee herenigen kunt.


De mensheid zal steeds meer het gevoel kunnen krijgen een race tegen de klok te lopen met een innerlijke versnelling van gevoelens, emoties en gedachten tot gevolg.

De mensheid zal mogelijk vreemde verschijnselen gaan waarnemen en deze willen verklaren met zijn verstand maar daar dit niet mogelijk is, zichzelf in een verwarring kunnen plaatsten.


Het allerbelangrijkste echter van deze Time Collapsing manipulatie is het vermengen van alle levensvormen op en buiten de aarde zelf! Astrale en aardse energieën willen door het duister bij elkaar worden gebracht waardoor de scheidingslijn tussen de stoffelijke en onstoffelijke werelden dunner worden.


Het gaat in dit artikel te ver om hier dieper op in te gaan, zie hiervoor binnenkort NIEUWE DAGERAAD boek III).


Belangrijk is om ten allen tijde je ONDERBUIK GEVOEL te blijven volgen, ongeacht wat die ander zegt, doet of jou tracht uit te leggen!

Jouw EIGEN diepe gevoel dient de basis te blijven voor alles wat nu binnen de matrix komen gaat!

Probeer niet mentaal alles te begrijpen wat de komende jaren plaats gaat vinden, want dat is juist wat de matrix elite wil; een murw geslagen, in verwarring zijnde mensheid.

Tijd is niet te voorzien, maar tijd is wel te ervaren…

In jezelf dicht bij “huis”. In je eigen hart. In je eigen vreugde, in je eigen kneuterigheid en eigen innerlijke warmte…


Mijn moeder zei vroeger altijd tegen ons (ik kom uit een groot gezin):

“Kinderen, zorg altijd dat je de huisbrief in je zak houdt! Verlies hem niet!”


Euh….en dan vertaalt in het Twents😊


Lief medemens, zorg alsjeblieft goed voor je eigen veilige binnenste en bewaak de komende tijd jouw Huisbrief goed!


INFORMATIE ONTVANGEN VANUIT HET OORSPRONKELIJKE VELD – door Helma Broekman©


NB: NIETS MAG ZONDER VERMELDING VAN DE AUTEUR WORDEN GEDEELD OF OVERGENOMEN.


t.me/centrumlichtkindEen kleine bijdrage is zeer welkom. Bedankt…

LICHTKIND

NL91 INGB 0398 6145 47

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page