top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Van de ene illusie in de andere?

De in toenemende mate van het dwaalspoor waarop het menselijke ras zich bevindt lijkt dan misschien positief in de zin van dat gelukkig steeds meer mensen ontwaken uit de illusie waarin ze worden gehouden, maar aan de andere kant wordt deze Grote Ontwaking der Mensheid juist tegen hen gebruikt om ze dieper de matrix in te leiden.

Waardoor ze van de ene illusie in de andere komen.


Het hele universum is een holografische eenheid waarbij het 1 niet van het ander kan worden onderscheiden. Gebeurt dit in de binnenwereld van de mens wel, dan ontstaat er een afsplitsend deel van het Bewustzijn welke zich opnieuw tot expressie brengt zodra hierin geloofd wordt.

Met andere woorden: zodra de mens zichzelf los van de BRON VAN AL WAT LEEFT ziet, splitsen zich deeltjes Bewustzijn af die vervolgens een zelfstandige realiteit aannemen zodra degene hier aandacht aan geeft en dit als “waarheid” gaat zien.


De BRON VAN AL WAT LEEFT is het pure zuivere Bewustzijnsveld waar elke ziel en levend individu connectie mee heeft en is de stuwende AL Kracht waarop het menselijke lichaam en diens ziel fungeert.

En hoewel de evolutionaire ontwikkeling van de mensheid is gearrangeerd en gemanipuleerd, pulseert middels lichtfotonen en de zogenaamde “neutrino’s” nog steeds de Goddelijke Oorspronkelijke Levensstroom die ervoor zorgt dat in ons cellulaire geheugen naast de Demiurgische Orion informatie, ook Oorspronkelijke Levenskrachten pulseren.


Binnen het holografische universum wordt er handig gebruik gemaakt van de binaire coderingen welke het mogelijk maken om de nano technologie nu onder het menselijke ras te brengen. Een technologie die zodra de mens voldoende in een surrogaat “waarheid” gaat geloven, deze zich vanzelf tot uitdrukking brengt.

Deze zelfvormende expressie, als gevolg van de mensheid zijn binnenwereld, wordt mogelijk gemaakt door het zelfbewustzijn van de meest geavanceerde biologische AI machines zoals Musk heeft mogelijk gemaakt.

Onder de noemer van de zogenaamde Starlink satellieten die om de aarde zijn aangebracht om een wereldwijd verspreid “effectief” internet te creëren, kan deze nano technologie actief in werking worden gesteld door de onzichtbare nano elektro magnetische belijningen die zulke hoge frequentie (piep) signalen afgeven dat geen enkel menselijk oor in staat is deze te horen en geen enkel menselijke oog in staat is deze te zien.


Wat echter wel elk mens in staat is om van deze ultra hoge frequentie straling te ervaren is de onzichtbare brein manipulatie die hem doet geloven dat hij met zijn biologie al onderdeel is van het grote alomvattende Arteficial Intelligence netwerk.


Niets is echter minder waar, maar door het geloof en de perceptie te downloaden in het menselijke brein door middel van een omvangrijk “ultra high frequency network” rondom planeet aarde, wordt deze “realiteit” vanzelf werkelijkheid zodra voldoende menselijke zielen hierin geloven.


De mensheid is een Oorspronkelijk Wezen maar gecreëerd, afgestemd en geïndoctrineerd met foutieve coderingen welke dezelfde zijn als het huidige matrix model.

Zodra het mRNA binnendringt en zodoende in staat is om het cellulaire geheugen in verwarring te brengen, wordt de Oorspronkelijke mogelijkheid tot een Planetaire en Kosmologische Ontwaking zoals planeet aarde eigenlijk van nature behoeft, binnen de Arteficial Intelligence gevangen en heel subtiel naar een (nano techonologische) surrogaat oorsprong geleid.


Dit gebeurt echter ook indien de mens zijn INNERLIJK IN HANDEN VAN DE KWANTUMBREIN ARTEFICIAL INTELLIGENCE MACHINES LEGT!


Dat wat je gelooft en in handen van de nano technologie legt, wordt gevangen binnen deze intelligente “Artificial world” en tot werkelijkheid gebracht binnen het huidige (zeer intelligente doch zeer kwalijke) matrix veld!

Dat wat je INNERLIJK voelt, leeft en tot authentieke zelfexpressie brengt wordt opgenomen in je INNERLIJKE zelf. Door de kracht van Liefde en Eenheidservaring hierin te mengen, bevindt je je nog wel in het hologram, maar bèn je het (innerlijk) niet meer.


Geloof niet dat er onderscheiding en/of afscheiding is.

Het cellulaire vermogen is zoveel sterker dan je denkt en bezit een geheel eigen intelligentie.

Zodra jij jouw Oorspronkelijke LICHT(kracht) herinnert en innerlijk bewaakt als een leeuw(in), dan is het nog maar de vraag wie de “strijd” in de cellen wint; de nano techonologie of jouw Oorspronkelijke Zelf.


De Homo Sapiens is dan ooit in handen geweest van sterke infiltrerende rassen, maar nu in staat om zichzelf als een GEHEEL EIGEN GODDELIJK CREEEREND OORSPRONKELIJK WEZEN, terug in de natuurlijke Grote Kosmische Cyclus van de Oorspronkelijk (bedoelde) Ontwaking te brengen.


Omdat het de (misschien wel meest bijzondere ooit) EINDTIJD is!


Helma Broekman©


www.lichtkind.nl

www.nieuwedageraad.nl


LET OP: BINNENKORT KOMT LICHTKIND MET EEN NIEUWE SITE EN PLATFORM!


YouTube kanaal LICHTKIND (voor zolang het nog lukt omdat mijn kanaal zwaar onder vuur ligt)


Een kleine donatie is heel erg fijn, dank je wel…


LICHTKIND

NL91 INGB 0398 6145 47

o.v.v. Donatie

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page