top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Verandering in chaos – het korten van de dagen

Wie nog kan beweren dat de afgelopen jaren als een goedlopende geoliede maatschappij heeft gefunctioneerd, heeft onder een steen geslapen.

De aan de knoppen bediende elite als Pinokkio functionerende knechtjes van het duister, moet er telkens een tandje bij doen om het eindspel op aarde er onder de bevolking (hardhandig) door te duwen.

Voor hun tijd “op” raakt, zullen ze binnen de lineaire en cyclische tijdscultus van de mensheid hun race gelopen moeten hebben.

Daar anders de Goddelijke wetten van orde, vrede en symmetrie hun eerste intrede zullen doen.


Door de ontstane cyclus onder het aardse ras werd de totale optelsom van zielsprocessen en levenservaringen dusdanig verzwaard dat het niet langer mogelijk was om het evenwicht tussen de polariteiten “Licht – Donker” binnen de aardse velden in balans te houden.

Teveel zielen, teveel mensen en teveel pijnprocessen die bleven “hangen” vanuit onverwerkte pijn en emotie, in de etherische sferen, gekluisterd aan de aardse velden.


De natuurlijk balans van de grote Omloop van het Licht werd hierdoor dusdanig verzwaard dat het zogenaamde “duister” nodig was om van binnenuit, elke ziel te versterken om in de eigen Lichtkracht en Zuiverheid op te dienen staan.

En hoewel het Licht vanuit het Oorspronkelijke Veld en onze Oorspronkelijke Wereld altijd kan ingrijpen wanneer het nodig is, heeft het Duister toch 7 jaar de tijd gekregen om volledig zijn gang te gaan.

Dat wil zeggen, 7 “aardse jaren” zoals die voor de mensheid werkzaam zijn binnen de huidige tijdszone.


De introductie en zogenaamde “plotselinge” opkomst van het apenpokkenvirus betekende een eerste noodgreep van de elite om de tijd te rekken, binnen deze afspraak tussen de Goddelijke wereld en de Goddeloze wereld, om de mensheid in een langer durende eindtijdcyclus te duwen, richting een allesoverheersende wereldwijde dictatuur.

Een dictatuur waarin de hele wereldbevolking onderdanig is aan het Duister en zijn ziel heeft ondergebracht bij Satan zelf.


Het Oekraïense leger stort in elkaar en premier Zelensky heeft toegegeven dat hij “de realiteit onder ogen moet zien” dat hij noodgedwongen de oorlog moet beëindigen. Omdat binnen dit Eindspel Poetin meer de lichtkrachten achter zich heeft geschaard dan het Westen zelf.


Het vele leed en de gruwelijke daden die elk onschuldig mens ongevraagd moet ondergaan, behoren bij de verschrikkelijke, vele offers die binnen het Eindspel tussen licht en donker worden gebracht.

Het duister heeft vele offers nodig want hoe meer zielen met onverwerkte pijn en onnoemlijk leed naar “gene zijde” overgaan, hoe krachtiger het duister kan worden. Het haalt zijn voeding immers uit de onbewustheid en overwerkte processen van elke levende ziel door middel van zijn archonten.

(wat archonten eigenlijk zijn kom ik een andere keer op terug)


De zwarte mantel Klaus Schwab luidt zijn Vierde Industriële Revolutie krachtig in door een complete samensmelting van de fysieke, biologische en digitale identiteiten van elk mens.

Het nieuwe tijdperk voor de elite dient nu in ras tempo aan te breken, waarbij elke levende ziel in een transhumaan omhulsel is vastgenageld, exact zoals de metaforische beeldspraak van het “vastnagelen van Jezus aan het kruis”, de mensheid liet zien.

De onderliggende boodschap was en is nog steeds dat elke ziel in bezit komt van het duister en deze is vast genageld aan de ketenen van het astrale en aardse veld.


Om hun “nieuwe wereld” te starten moet het “oude” worden gedood. Gezien de vele offers en slachtoffers die inmiddels al gevallen zijn niet alleen in de oorlog maar ook wereldwijd door het injecteren van de nanobots, komt de zogenaamde “helpende hand” vanuit het duister in ras tempo dichterbij.


Want zoals gezegd: het duister heeft haast.

Want de tijd raakt op.

En indien voor die tijd het Eindspel niet is (uit)gespeeld, raakt de klus niet geklaard.

Een niet geklaarde klus betekent de ondergang van hun leefwereld en de vernietiging van hun (valse) god.


Om de wereld te resetten is een reeks goed opgezette wereldcrises nodig waarbij de mensheid steeds meer opgedreven wordt in strenge afgebakende kaders.

Met enkel een simpele druk op de knop, kan het duister dit niet doen. Dat zou immers ook hun eigen ondergang betekenen: voor eeuwig vastgekluisterd (genageld) binnen het astrale veld zonder menselijke (ziele)voeding.

Na enkele aardse eeuwen gaat het duister dan voorgoed ten onder gaan in de eigen opgezette val.

(daarom moet de slang zichzelf ook in zijn eigen staart bijten. Het is de Ouroboros uit de alchemie die op deze wijze de eeuwige cirkel vormt)


Zoveel wat de mensheid is onthouden en ontzegd.

Zodat het duister naar deze Eindtijd fase toe kon werken.

Maar zoals gezegd: de tijd raakt op. En hoewel we ook de Bijbel met een flinke korrel zout moeten nemen, staan er sommige krachtige metaforen in.

“Geen vlees zou behouden worden indien de dagen niet worden ingekort”.

Het is ter wille van de uitverkorenen (de Ware Mens zelf) dat de dagen zullen worden ingekort.


En hoewel het maar om luttele tijdseenheden gaat, namelijk milliseconden.

Is vanaf het aardse jaar 2020 een duidelijke tendens gaande, waarin elke dag de dagen daadwerkelijk ietsje korter aan het worden zijn!

We zijn er nog lang niet, maar zoals gezegd: het Licht weet wat het doet.


Helma Broekman©


T.me/centrumlichtkind

YouTube LICHTKIND KANAALRecente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page