top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Veranderingen in onderstroom der mensheid

Als er morgen een storm op komst is, merk je vandaag niets aan de lucht.

De wind zie je niet feitelijk, maar je voelt hem wel.

Zo is het ook in de tijd waarin we ons nu bevinden. Er is zeer veel onrust, consternatie en rumoer voelbaar, maar aan de oppervlakte lijkt het nog betrekkelijk rustig.

Tenminste, los van de wereldwijde demonstraties en opstanden die moedige mensen staande voor rechtvaardigheid en waarheid, voeren.


Veel wakkere zielen en Lichtwerkers, trekken zich in deze tijd terug en ervaren in zichzelf de diepe behoefte om alleen te zijn en te cocoonen met hun dierbaren.

Nu hoort dat natuurlijk bij de energie van de december maand, maar er is meer.

Het gevoel van terugtrekking en op jezelf zijn, gaat dieper en is intenser.

Meer en meer worden wakkere zielen beproefd en vaak zelfs uitgeschakeld omdat hun eigen schaduw hen heeft ingehaald.

De schaduw van het verleden, waarin alle pijn en onverwerkte processen nog stilletjes zich op de achtergrond bevinden. Oude angsten worden in deze tijd bewaarheid.

Gestold verdriet wordt in deze tijd een mokerslag.

Lichaam en geest werken nou eenmaal zeer nauw samen. En als de mensheid zijn eigen rugzak leeg had, sterker nog, niet meer droeg, zou zelfs een DNA veranderde injectie, niet in deze mate zijn verwoestende uitwerking kunnen doen.

Nee?

Nee, het menselijke Bewustzijn is zo allemachtig omvangrijk en van Goddelijke aard, dat alles en iedereen aan dit Godsbewustzijn ondergeschikt is.

De hele schepping en het universum draait om dit Godsbewustzijn, in welk stelsel jij je ook bevindt.

Nu is ons zonnestelsel volledig in bezit van Draconische entiteiten en duistere krachten, maar dat is tijdelijk.

De bedoeling is daadwerkelijke vervolmaking en openbaring van dit menselijke Godsbewustzijn. Zodra de mensheid zijn eigen eon is aangegaan, is het duister uitgespeeld.


Maar wat is het geval?

Door de hele menselijke geschiedenis heen, is mensheid ingedut en heeft zich teveel laten leiden door de koningen, keizers en overheden in samenwerking met de kerkvaders.

Religieuze en maatschappelijke regels en wetten vormden een sterke combinatie met een ijzeren slot, dat moeilijk te breken was.

Door deze eeuwenlange duivelse combinatie, is er in de mensheid een verandering ontstaan in bewustzijn en die was tweeërlei:


- Allereerst geloofde de mensheid niet meer in het Goddelijke IN hemzelf, doch dat het goddelijke zich BUITEN hemzelf bevond. De Oorspronkelijke Goddelijkheid van elk mens werd buiten hemzelf geplaatst, waardoor religieuze autoriteiten deze macht gretig overnamen.

- Ten tweede, door continue manipulerende machtspelletjes en angst uitdragende boodschappen over mensheid uit te strooien, is er groot ontzag van de mens ontstaan met een onderdanig gedrag naar de overheid en machthebbende. Mensen zijn bang voor de overheid, politie en ambtenaren.


Vergetend dat zij op het toilet net zo hard stinken als wij.

“koning, keizer, admiraal, Hopla kennen ze allemaal!” Weet je nog?:)


Mijn filmpjes en mijn boeken zijn een wegwijzer in hoe alles is ontstaan en op welk punt de mensheid vandaag de dag is gekomen.

In plaats van allerlei vragen te stellen over het hoe en waarom, moet iedereen in deze Eindtijd ZELF AAN DE SLAG. Om te komen tot zijn innerlijke antwoorden en openbaringen.

Dat doe je door na te denken, te voelen en je oude shit onder ogen te zien.

Wat is je gedrag?

Wat zijn je gedachten?

Welke emoties spelen regelmatig op?

Welke klachten geeft je lichaam?

Hoe voel jij je over het algemeen?

Zomaar wat vragen die belangrijke richtingaanwijzers zijn om jou dieper in je eigen Bewustzijn te laten zakken.


Maar nee, de meeste mensen leunen liever achter over, allerlei berichten lezend en filmpjes kijkend, zonder hierbij dieper IN zichzelf te ervaren wat het allemaal met hen doet.

En in plaats van zichzelf de tijd en het (innerlijke) proces te gunnen om bijvoorbeeld de onzekerheid te voelen, of de frustratie of de angst, gooit men het liever in de buitenwereld en voilà:

Een mailtje, een chatje, of een reactie is snel geplaatst.

Als ik maar een antwoord krijg.


Nee, zo werkt het niet.

Door telkens in de buitenwereld en bij anderen je antwoorden te zoeken, kom je niet tot Innerlijke Voltooiing van je Bewustzijn!

Met andere woorden: er vindt geen Goddelijke groei plaats. Niet in je bewustzijn, niet in je gedrag en niet in je DNA.

Sterker nog:

Je (oude, karmische) rugzak vult zich alleen maar meer met frustratie, angst, woede en onzekerheid. Want dat is er in deze tijd genoeg.


Snap je nu dat als je door blijft gaan jouw antwoorden in de buitenwereld te zoeken en jouw waarheid telkens hierdoor aan te passen aan de omgeving, je deze Eindtijd niet zult redden?

We zijn er nog niet. Het duurt echt nog enkele jaren.

Het duister geeft niet zomaar op en de mensheid moet nog meer zijn innerlijke arbeid doen.

Als jij weet van jezelf dat je het lastig vindt je grenzen aan te geven, dan word je nu uitgedaagd om dat dus juist wel te doen.

Als jij weet van jezelf dat je als autonoom Mens bang bent voor de ambtenaren, dan word je nu uitgedaagd om juist je rug recht te houden.

Als jij vindt dat ik te weinig over Licht praat in de boodschappen, of slecht bereikbaar ben, dan is dat dus van jou.

Want van wie moet dat? Waarom moet dat?


LICHTKIND benoemt zowel Licht als duister, want beiden horen ze in de matrix schepping thuis. We gaan niet onze kop in het zand steken. Dat is gevaarlijk in de Eindtijd.

Ik ben altijd bereikbaar voor het Licht en mijn dierbaren. Voor de rest hoef ik voor niemand bereikbaar te zijn. En meer is er niet van.

Kijk dieper In jezelf, lieve mens. Elke trigger die je voelt, is van jou. Krijg daar inzicht op.


Aan de horizon gloort echt de Nieuwe Dageraad, de Nieuwe Wereld, maar denk je nu echt dat je met een oude, vieze, stinkende rugzak, deze rit kunt volhouden?

Er zijn nog flinke kilometers te gaan….

En in de Nieuwe Wereld is geen plek voor oude energieën en stinkende schaduwplekken.


Lieve mensheid, schoon je binnenwereld op en neem de volle verantwoordelijkheid voor je gedrag. Jij hebt enkel het gezag over jou en je leven!

Niemand kan je verplichten iets te doen of bang maken met hun gezag.

Jij bepaalt! Hoe jij het wilt in je leven. Of jij wel of niet die mail beantwoord. Of je wel of niet op die chat reageert. Of jij wel of niet toegeeft aan de overheid.


Elk mens, niemand uitgezonderd, wordt in de komende maanden steeds meer uitgedaagd om niet alleen voor zichzelf te gaan staan, maar om IN zichzelf en MET zichzelf aan het werk te gaan. Een ander kan en mag je daarbij niet helpen.

Dit is het pad tussen JOU en de BRON VAN AL WAT IS.

GOD.


Vlijtigheid, standvastigheid en actief met jouw binnenwereld aan het werk, zijn de sleutelwoorden om de komende maanden staande te blijven.


STAND UP FOR YOURSELF!


Helma Broekman

www.nieuwedageraad.nl

www.lichtkind.nl


t.me/centrumlichtkind

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page