top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Vergeving van zonden?


Aflaat: kwijtschelding van zonden in de Katholieke kerk.

Indien de mensheid zijn zonden, die zijn schuld betreft, vergeven wil worden, dient hij vergeving te vragen om zijn ziel te zuiveren en de morele orde en eer van God te herstellen.

Door de aflaat kan de kerk in naam van de goede daden van Jezus en alle heiligen, de straf aan deze mens opheffen.

Of moet ik zeggen, ‘persoon’? Het woord ‘mens’ komt amper tot niet voor in alle regels en wetten die ooit bedacht zijn.

Hoezo dat het Vaticaan beweert dat het testament van Jezus Christus (de Bijbel) hen toebehoort en middels deze akte, het eigendom van de aarde claimt?

Voor onze eigen heil en zogenaamde redding, werd de mensheid onderworpen aan de Romeinse bisschop.

Tot de “veiligstelling” van onze zieltjes toe!

Want zieltjes pikken mag het niet genoemd worden. We behoren ons aan de ‘wet’ te houden.

Alles op planeet aarde wordt als eigendom van de machthebbers gezien. Stromingen van de kerk, politiek en economie leveren de constante input van niet alleen een ziekmakend, vrijheid berovend, slaafssysteem, maar creëren tevens een constante aanslag op onze ziel.


Waar mensheid van nature heel goed in staat is om zelf te bepalen wat wel/niet goed voor hem is en vanuit zijn gewetensvolle aard, zelf heel goed kan bepalen hoe de onderlinge verhoudingen dienen te zijn, wordt dit door alle opgelegde regels en wetten teniet gedaan.

Door dreiging en dwang houdt men de mensheid in toom.

Door angst en schuldgevoel houdt men de mensheid klein.


Totdat we de aflaat mogen ontvangen? Maar dat bepaal jij niet zelf. Want vrijheid is ons bij de geboorte al door het systeem ontnomen.

En dus zijn mensen hun hele leven op zoek naar alle mogelijke vormen van vrijheid.


Voor sommigen is de injectie de ultieme bevrijding.

Voor anderen is het autonoom zijn de ultieme bevrijding.

Voor anderen is het groene vinkje de ultieme bevrijding.

Voor anderen is spiritualiteit de ultieme bevrijding.

Voor anderen is het ene na het andere bericht lezen de ultieme bevrijding.

Voor anderen is het met elkaar delen op social media de ultieme bevrijding.

Voor anderen is het losbreken uit de matrix de ultieme bevrijding.

En voor weer anderen is het ontmaskeren van de waarheid de ultieme bevrijding.


Bukkend onder het drukkende juk van alle wetten en plichten zoekt iedereen zijn eigen stukje bevrijding.

Een vrijheid die blijkbaar de mensheid nog nooit heeft gekend. Want als men die vrijheid immers al kent, waarom zou je dan een manier moeten zoeken om je vrij te voelen?

Is jouw innerlijke vrijheid niet langer voldoende te ervaren?

In een oprukkende dictatuur?

Waarin werkelijk alles wat we ooit moesten leren tijdens de geschiedenislessen, een leugen is gebleken?

Eeuwenlang kan de mensheid in toom worden gehouden en weggezet in een slaafssysteem.


Maar ooit barst de bom.

Wanneer dat weet enkel GOD. Niet de ‘god’ waar de elite mee werkt. Nee GOD, de BRON van al wat leeft. Het omarmt zowel het duister als het licht.

Het maakt geen onderscheid in rang of rijkdom. Voor het LICHT is iedereen gelijk.


Onze ziel wordt gekaapt, tot op de dag van vandaag. Net zolang totdat we zelf in staat zijn om ons innerlijk te bevrijden van al onze schuldgevoelens en angst. De twee “stokken” waar de wetgeving ons al eeuwen lang, mee om de oren slaat.

Waar iemand zich schuldig of angstig voelt, is er meestal sprake van manipulatie.

Manipulatie om jou klein te houden zodat die ander zijn (ego)macht kan voeden.

Of manipulatie om jou onder controle te houden, zodat die ander de beschikking houdt over jouw bezittingen en jouw leven.

Laat dit niet langer toe!

Jij bent een Levend Creërend Lichtwezen, die loodrecht valt onder GOD, de bron van AL WAT IS.

Jij bent zelf de creator van jouw universum, die zijn eigen (morele) wetten bepaalt.

Als jij niet meer mee wilt doen aan het manipulatieve systeem, dan is het klaar.

Je staat op en je staat in je recht. Het recht dat je een levend mens bent. Van vlees en stromend bloed.


Alle mensen vallen onder dezelfde universele wet: het recht om jezelf te zijn, levend op de aarde! Exact zoals het Licht het heeft bedoeld.

Er is geen contract tussen jou en de overheid, dan enkel de afspraak tussen GOD en jouw ziel.

Je wordt soeverein en autonoom geboren.

Maar dat recht wordt je heel snel afgepakt omdat jij in aktes en wetten wordt gedrukt. Zonder jouw medeweten.

Hoe omstreden is dat?


Maar blijkbaar leeft de mensheid nog steeds in de kerkelijke wetten van de aflaat.

Door alleen al geboren te worden in een fysiek lichaampje, wordt je ‘gepakt’ door de elite zelf. Blijkbaar vinden zij dat je met veel karma en zonden wordt geboren en dien je hiervoor je prijs voor de rest van je leven te betalen.

Met alle blauwe enveloppen tot gevolg😊


Wanneer zegt mensheid STOP, ik doe niet meer mee!

Wanneer is het genoeg?

Jij bent niet zondig en nooit schuldig bevonden. Dan enkel in je eigen hoofd! Doorzie het spel waarmee de matrix jouw gedachten bespeelt. Wees vrij, handel vrij en denk vrij!

Je bent zoveel krachtiger dan je denkt.

De macht ligt bij jou en nooit bij een ander. Hoe ‘dreigend of beangstigend’ degene ook lijkt.

Het zijn luchtbellen. Gebakken lucht. Pompeuze blaaskaken. Stromannen!


Wees jezelf en wees Mens!

Maak je eigen keuzes en volg je eigen pad. Besef dat dwang en dreiging, de enige tools zijn die het duister nog kan inzetten. Maak je hoofd vaker leeg en laat jezelf in de buitenlucht vrij.

Een lange adem en een rechte rug, zijn nodig om deze Eindtijd door te komen.

Men komt er wel, als men het liefdevolle, standvastige, stille ritme van GOD maar blijft volgen. Wees gewaar en wees innerlijk stil…met soms een beetje “haar op je tanden!”


Wellicht kan onderstaand kinderversje enige verlichting bieden😊


Allemaal bellen.

Ik blaas ze weg.

Het zijn er veel.

Van die grote en hele kleine.

Als ik ze wil volgen, kijk ik scheel.


Allemaal bellen.

Ik blijf maar blazen.

Het zijn er veel.

Lelijkerds en hele mooie.

Allen tezamen wat een gekrakeel!


Allemaal bellen.

Als ik denk, waar moet dat toch heen?

Laat ook maar zitten, ik ben moe en wil niet meer.

Dan zomaar opeens,

zonder enige moeite,

Spatten ze als vanzelf uiteen!


De Goddelijke wet, werkt als vanzelf. Van alsmaar meer, snel en druk….naar geduldig wachten.

HET maakt zich overal kenbaar, behalve in de menselijke gedachten.


Helma Broekman©


t.me/centrumlichtkind
Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page