top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Voorbereiding op “alien attack” in ca. het aardse jaar 2027 of eerder.


Alles wordt er in werking gezet om de mensheid te laten geloven dat “aliens” op het punt staan onze aarde aan te vallen en een bedreiging vormen voor het menselijke ras.

Kwaadwillende buitenaardse wezens waarvan in de jaren 70 en 80 opeens naar buiten kwam dat ze mensen ontvoerden en pijnlijke experimenten op hen uitvoerden ten gunste van hun eigen buitenaardse ras.

Vele mensen werden hierdoor getraumatiseerd voor de rest van hun leven en konden met hun levensechte, vaak gruwelijke, ervaringen geen kant op.


Dat alles een zorgvuldige planning en voorbereiding was wordt vandaag de dag echter steeds meer duidelijk.

Alsof de mensheid nog niet genoeg gepijnigd en gemarteld wordt, komt ook deze buitengewone sneaky techniek er in hun leefwereld nog eens bij.

Het Project Blue Beam onthulde in de negentiger jaren dat NASA samen met de Verenigde Naties aan een wereldwijde coup zouden werken om zodoende de hele mensheid te onderwerpen aan een Nieuwe Wereldorde, die de buitenaardsen zou “verslaan” om zich zo definitief op te werpen als de machtigste orde op deze wereld en ver daarbuiten.

Een vreemde buitenaardse kracht zou op het punt staan de wereld te veroveren, een “New Age-religie” laten ontstaan en een antichrist aan de top.


De NASA en de VN ontworpen enorme hologrammen van ufo’s en vreemde voorwerpen die ze vervolgens via al hun satellieten projecteerden in de lucht.

Door het synchroon op laten lopen van de zogenaamde “kennis van buitenaardsen” en de introductie van een kenmerkend alien uiterlijk, de uitstraling van een Grey, raakten vele mensen in de ban van het ufo fenomeen met de daarbij steeds meer ontstane graancirkels in met name het zuidwesten van Engeland.

Misschien een geheel onbelangrijk detail maar Engeland is een eiland omgeven door water.

Water maakt gebruik van de brekingsindex en door middel van de bolling van de aarde keert het als het ware de situatie om.

(hou bijvoorbeeld achter een glas water een stukje tekst en je ziet hoe deze omgekeerd zichtbaar wordt terwijl je door het glas water heen kijkt).


Vanuit diepe holen onder de aardkorst en de satelietwerking in de atmosfeer worden continue niet alleen geprojecteerde, maar tevens omgekeerde situaties geschetst waarvan niemand weet wat nog waar is of niet.

Door al deze beelden en situaties te koppelen aan de fantasie van mensen, weet niemand nog wat de waarheid is of fake.

Zowel de NASA als de VN ondersteunen het plan om enorme hologrammen in de lucht te maken van ufo’s, rare verschijningen en bizarre beelden die ze vervolgens via hun satellieten projecteren in de lucht.

Door een angstige, gestreste en getraumatiseerde mensheid wordt een deel van hen gek van radeloosheid en onmacht en een ander deel wordt lyrisch door het bestaan van buitenaardsen en de zogenaamde ontmaskering van geheime regeringen.


Als er één iets is wat we nooit moeten geloven is het wel dat wij als mens de geheime regeringen en elite kunnen ontmaskeren, want dat lukt ons niet.

Omdat dit ook helemaal niet de bedoeling is omdat wij dan meegaan in hun lugubere spel.

De bedoeling is slechts om IN onszelf te doorzien wat ons wel of niet wordt wijsgemaakt en daarmee IN onszelf te blijven geloven wie wij daadwerkelijk zijn:

een Goddelijke incarnatie vanuit de Oorsprong die helaas verdwaald is geraakt in een illusionaire (scheppings)wereld.


De valse alien invasie wordt zoals het plan nu ligt, ten uitvoer gebracht in 2027 en de komende jaren wordt de mensheid hiermee getriggerd en bewerkt.

Het zal me niet verbazen dat dit enkele jaren naar voren wordt gehaald, daar het duister haast heeft.

Het Pentagon gebruikt het Project Blue Beam om misleidende informatie te verspreiden over de vele ufo waarnemingen en het bestaan van “niet biologische menselijke resten” (van zogenaamde betrouwbare overheidsofficieren die hier melding van maken), als voorbereiding om straks een valse alien-attack of alien gebeurtenis in werking te stellen.

Een gebeurtenis waarbij het gros van de mensheid in een gevaarlijke illusie verzandt en verdwaalt in de holografische wereld die als fake waarheid steeds grotere vormen aanneemt.


Een volgende stap als onderdeel van het Project Blue Beam is dat er allerlei ontvoeringen worden gefaket.

Exact zoals de verhalen die de afgelopen decennia naar buiten kwamen.

Het echtpaar Barney en Betty Hill werd gebruikt om de ontvoeringsverhalen van buitenaardse wezens aan te jagen en over de hele wereld te verspreiden.

Dit was een Amerikaans stel uit de staat New Hampshire, dat beweerde dat ze van 19 tot 20 september waren ontvoerd door buitenaardse wezens van het Zeta Reticulli systeem.


Gruwelijke verhalen volgden de jaren daarna over mensen die waren ontvoerd door wezens die eruit zagen als aliens en Grey achtigen, maar die in feite niets meer waren dan drone achtige biologische vormen, geprojecteerd uit het holografische veld waarbij levensechte en letterlijk fysieke ervaringen de ontdane mensen tijdens hun ontvoeringen werden toegediend.

Vanuit het vierde dimensionale veld is nu veel gemakkelijker in te breken in het huidige driedimensionale veld, waardoor nu letterlijk de mensheid geschaad kan worden.


Al in 1954 kon men de zwaartekracht beheersen en vanaf dat moment kon de conditionering en manipulatie van de mensheid omtrent buitenaardsen beginnen met de meest beangstigende boodschap dat er een enorme dreiging vanuit de ruimte op hen af zou komen.

Kijk naar de ontwikkeling van Hollywood: de alienfilms namen flink in aantal toe en lieten altijd een (stille of agressieve) bedreiging van de mensheid zien.

Waarbij het script van de film “Independence Day” nog wel het meest laat zien hoe men de komende jaren de mensheid in “buitenaardsen” gaat vangen.

Terwijl de werkelijke overname geen uiterlijke maar (schrijnende) innerlijke overname van de mensheid is.


De ontvoeringen die door het duister gefaket worden is dan ook de volgende stap die hoogstwaarschijnlijk (weer) komen zal.

Daarna kunnen alle religieuze stromingen die ook gevangen in hun eigen holografische “waarheid” zijn, prediken over door God in de hemel te worden opgenomen voordat de Apocalyps uitbreken zal.

Daarna kunnen alle wakkeren gaan chanten en bazuinen over de ontmaskering van verborgen agenda’s en de hype die over buitenaardsen dan ontstaat, zal een omvang (kunnen) krijgen die wereldwijd elk weldenkend mens in opnieuw een gevaarlijke (holografische) illusie gevangen zet.

Exact zoals de duistere machten willen:

Een radeloze, chaotische en dwalende mensheid die naarstig op zoek is naar een nieuwe (vorm van) leiding.

En die leiding zou dan een utopische Nieuwe Wereldorde zijn, aangevoerd door misschien wel Trump en zijn nazaten. Geholpen met de technieken van Musk en het brein van Zuckerberg.


Wie zou dan nog beseffen, door al die magnifieke buitenaardsen, dat er in werkelijkheid gruwelijke psychologische oorlogsvoering tegen de mensheid gaande is, welke is gestart in 1953/1954.

Met maar één doel om de mensheid te veroveren:

En om een zo’n wereldwijd mogelijke gemilitariseerde, totalitaire superstaat van de aarde te maken met daarbinnen de mensheid voorgoed gevangen.

Een wereld van de “onze” tegen de gevaarlijke wereld van de “hunne”.


Jij bent niet langer vrij.

Maar voelt je wel (gefaket) “veilig”.

Voorgoed gevangen in een nóg intelligentere en geavanceerdere matrix, waarbij je ziel is doodgebloed.

Hoe ingenieus kan het duister zijn.


Lief medemens, ontwaak.

Wij staan met GOD aan onze zijde, maar zoek dit Goddelijke IN jezelf wel op.


Helma Broekman©


Een (kleine) bijdrage waardeer ik zeer.

LICHTKIND o.v.v. Donatie

NL91 INGB 0398 6145 47


Heel erg bedankt.


t.me/centrumlichtkind

YouTube LICHTKIND


Over een paar weken komt mijn nieuwste boek NIEUWE DAGERAAD III uit en ons NIEUWE LICHTKIND PLATFORM.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page