top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Vraag het LICHTKIND

Bijgewerkt op: 7 apr.

Hallo Helma

Stel je bent een 5D ouder. Je kind is 3D. Kun je je kind dan op jouw trillingen meenemen naar de Nieuwe Wereld?

Parallelle aarde, hoe moet ik dat zien, verhuizen 5D mensen naar een kopie van de huidige aarde of leven 3D en 5D gewoon samen op huidige aarde naast elkaar?

En hoe zit het dan met de gevaccineerden?


Antwoord LICHTKIND

De verschillende “dimensies” zijn in feite niets meer dan Bewustzijnslagen die elk op een andere frequentie vibreren. Net zoals bijvoorbeeld een radio waar je op de ene zender hardrock kunt luisteren en op de andere klassieke muziek.

Beide trillingen (en dimensies) bestaan NAAST elkaar en DOOR elkaar.

Je kunt dus niet stellen dat de ene mens op het ene niveau leeft en de ander op het andere niveau omdat alle mensen hun Oorspronkelijke Zelf en Ware Zelf binnen ALLE bewustzijnslagen, dus dimensie hebben liggen.

Echter; de meeste mensen zijn door karma, processen, ego en een vertroebelde binnenwereld niet in staat om al deze bewustzijnslagen te ervaren.


Een kind is van nature in staat om alle lagen te ervaren maar sluit zich al heel snel zodra het merkt dat de ouders zichzelf enkel ervaren in slechts 1 laag en door de vroegtijdige scholing van het kinderbrein worden doelbewust de verbindingen gelegd die het kind meer en meer IN de zintuiglijke wereld houden, waardoor het steeds meer zijn Ware Zelf vergeet.


Iedereen bevindt zich op de 5e bewustzijnslaag zodra er sprake is van een diepe liefde voor het zelf en de medemens.

Het is echter niet zo dat zoals zo vaak binnen spirituele kringen gezegd wordt dat de mensheid gered wordt doordat we zogenaamd naar 5 D gaan.

Dit is een illusie die het duister onder de mensheid heeft gebracht en heeft niets te maken met de Kosmische ontwikkeling die planeet aarde ondergaat en wat het bewustzijn van mensen doet.


De HUIDIGE planeet aarde bevindt zich in het hologram van de matrix. Deze blijft voortbestaan. Mensen die niet aan zelfinspectie doen en geen echte liefde voelen voor die ander en AL wat leeft, blijven gewoon hun incarnatie rondes voortzetten op deze huidige aarde.

Echter binnen een nog geavanceerdere matrix met nog sterker werkende karma wetten. Een hulpmiddel wat het duister volop bij aanvang van de Homo sapiens heeft ingezet.


De Oorspronkelijke aarde is de huidige aarde echter BUITEN het hologram.

Hoe e.e.a. werkt en eruitziet wordt uitgelegd in NIEUWE DAGERAAD boek III, waar inmiddels het script van klaar is en nu door een vriend wordt geredigeerd.


Een gevaccineerd mens kan wel degelijk met zijn bewustzijn zich op een hogere trilling ervaren, echter de buitenaardse mRNA techniek die in de injecties gebruikt zijn, stopt het biologische kosmische ontwikkelingsproces en duwt het biologische systeem doelbewust richting de nanotechnologie van de Orion matrix zelf.

Het huidige DNA van de mensheid is nog niet zover dat het deze buitenaardse techniek kan ontstijgen, hoe groot je de gedachtenkracht hier ook op zet.

mRNA wordt voorlopig nog wel degelijk overgedragen middels shedding via de luchtdeeltjes (aorosolen) en huidcontact, dus waakzaamheid blijft voorlopig geboden.


Hoe meer de mensheid ontwaakt en daadwerkelijk zijn afkomst, oorsprong en kosmische ontwikkeling doorloopt, hoe krachtiger hij wordt om deze zeer geavanceerde en intelligente, doch buitengewoon gevaarlijke techniek in de toekomst het hoofd te bieden.

Boek III is hiertoe een handleiding.


Laat het LICHT met ons zijn.


Helma Broekman©


Een kleine donatie is heel welkom. Dank je wel.

LICHTKIND

NL91 INGB 0398 6145 47
Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page