top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Vraag - antwoord

VRAAG:

Gaan alleen ongevaccineerden relatief ongeschonden door de Eindtijd en wat gebeurt er dan met de gevaccineerden?


ANTWOORD:

Het is enkel aan het GODDELIJKE / AL BEWUSTZIJN wie en hoe wij allemaal door de Eindtijd komen.

Het OORSPRONKELIJKE LICHT spreekt echter wel van nog zo’n 8 a 9 aardse jaren waarin de mensheid zich in deze cruciale (overgangs-, en dus ook eindfase) bevindt.

Het blijft benadrukken dat enkel het GODBEWUSTZIJN (straks) de enige tool is die de mens helpt om zichzelf staande te houden.


Omdat de mensheid al eonen lang in een binaire coderingsmatrix gevangen is gehouden en veelal gericht was in de hele geschiedenis op de buitenwereld (dus de matrixschepping), heeft zijn systeem en energielichaam zich hier volledig op aangepast.

Dat betekent dat er een INTENS innerlijk proces voor ons allen nodig is om onze eigen INNERLIJKE WAARHEID te zoeken, door alle bombarie en het geweld van de vele berichtgevingen en situaties in de wereld heen.

Gelijk met dit proces wordt voor ieder mens in verhoogde mate zijn eigen verantwoordelijkheid aangesproken om tot overgave te komen met dat wat momenteel is en wat nog komt.


En hoewel zowel onze 7 lichamelijke en energetische “chakra’s” werkzaam zijn binnen deze “scheppingsmatrix” welke in boek “Genesis” benoemd wordt als het “scheppen van de wereld”, en gecreëerd is door de almachtigste kosmische entiteit/lichtwezen (Demiurg, Draco, Yaldabaoth), welke ook zelf steeds verder afdaalde in de hemelse sferen en zodoende zelf het ego bewustzijn ontwikkelde, is de mens tòch in staat om IN dit doolhof van vals licht zijn EIGEN ZUIVERE GODSKERN terug te vinden.


Middels allerlei deelpersoonlijkheden binnen de etherische sferen zagen we Yaldabaoth als schepper terug van de materiele wereld en onder andere genoemd met naam als JHWH.

Deze krachtige lichtentiteit is het ANDROGYNE kind van de vrouwelijke eon Sofia (wat staat voor Wijsheid).

Deze “scheppende” macht is in staat om uitvloeisels van zichzelf te maken en van daaruit kan hij materie emaneren (uitdragen, uitvloeien).


Deze “grote architect” van onze scheppingsmatrix wereld is daarmee met ieder mens nauw verweven en van dat gegeven heeft “zijn” aanhang het duistere leger gevormd.

Dit leger heeft nauwe contacten met-, en wordt goed onderhouden door hun directe aanhangers en familieleden op de aarde, de elite zelf.

Middels rituelen, offeranden, bloedbanden in stand houden, krachtige energieën opwekken en de etherische krachten uit het astrale veld van “Lucifer” ofwel “satan” oproepen, is het geoorloofd binnen de Demiurgische schepping om hun eigen creaties voort te brengen, mits van tevoren de mens hierover wordt ingelicht.

Dat gebeurt zowel subtiel als bijna onzichtbaar, als zichtbaar voor het blote oog.

(denk aan films, media berichten, de mRNA injectie techniek, de openlijke agenda van het WEF, enzovoort)

Eigen demiurgische creaties voortbrengen gaat gepaard met vele offers die onschuldige mensen brengen en dit “menselijke leed” is een krachtige aanjager van het Demiurgische astrale veld.


Doordat het GODDELIJKE en het demonische heel dicht bij elkaar liggen en omdat de meeste mensen hun INNERLIJK nooit goed hebben ontdekt en gekend vanuit de geschiedenis (doordat het altijd bezig was met anderen en de buitenwereld, het vergaren van meer macht, onderwerping van de schepping aan zichzelf), is deze scheidingslijn zóver vervaagd dat de meeste mensen zich dieper in het demiurgische licht hebben geankerd, terwijl ze dachten met GODDELIJK LICHT bezig te zijn.


De mensheid staat nu op een punt waarin het of dieper de scheppingsmatrix invalt of het ontstijgt door ZICHZELF te bevrijden van het valse licht.

Als de schaduw van het GODDELIJKE is Yaldabaoth een primaire bron en origineel van het duister, welke enkel gebruik maakt van de SCHADUWEN VAN IEDER MENS.


Door het creëren van de huidige chaos, paniek en het toedienen van vergevorderde technieken die de mensheid wetenschappelijk nog aan het ontdekken is, kan er een nieuwe beschaving in zijn nieuwe wereld (lees: nog geavanceerdere matrix) ontstaan die zijn nakomelingen en aanhangers op zowel de aarde als in de sferen, verzekeren van zijn voortbestaan.

De deal die hierbij gesloten is dat zodra je het pact met deze machtige sferische Kracht gesloten hebt, je de uitvloeisels en aardse “vruchten” van de Demiurg mag plukken.

(geld, macht, rijkdom, jeugdigheid en seks)

Het is de symbolische “appel” die in het paradijs werd gegeten.


VOOR DE GODDELIJKE MENS ECHTER GELDT DAT HET DE GEESTELIJKE VRUCHTEN DIENT TE PLUKKEN!


Dit gebeurt IN zichzelf, zoekende naar zijn eigen Waarheid, zuiverheid en liefde.

Deze GEESTELIJKE GODSVRUCHTEN ZORGEN ERVOOR DAT DE MENS VROEG OF LAAT VEILIG BLIJFT IN HET OORSPRONKELIJKE LICHT en hierin zal worden geleid, hoe zwaar de beproevingen ook zijn of nog zullen worden.


Dit noemen we de Weg terug naar HUIS.

Ons WARE THUIS wel te verstaan, want ook de Demiurg heeft hierin vlak langs deze INNERLIJKE GODDELIJKE WEG, zijn eigen weg aangelegd en hiertoe al vele, vele zielen/mensen verleidt.

De demiurgische weg echter leidt zoals gezegd dieper de matrix schepping in, met een aangepast lichaam, een voor 13.000 jarige cyclus gevangen zielenloop en een karmische opeenvolging van niet doorleefde menselijke processen.


De hele wereldse agenda en alle daarin afspelende gebeurtenissen zijn hierop gestoeld.


Indien je gevaccineerd bent is er een extra “messenger” binnengebracht in je DNA.

Deze geeft onbewuste signalen af die het moeilijker maken om je INNERLIJK GODSBEWUSTZIJN te ervaren.

De innerlijke strijd in het licht en donker kàn dus heviger gevoerd worden, indien je het GODDELIJKE PAD van je INNERLIJKE ONTWAKING bewust bewandeld.


Maar niets is onmogelijk omdat het OORSPRONKELIJKE LICHT altijd sterker is dan het Demiurgische duister.

Maar deze innerlijke strijd is een proces wat ieder mens binnen de Eindtijd zelf dient aan te gaan, gevaccineerd of ongevaccineerd.

Het is het bevechten van niet alleen je eigen innerlijke “draak” (je innerlijke schaduwen), maar tevens van de Demiurgische draak die vele gedaantes kent.


De OORSPRONKELIJKE AARDE is al aanwezig en wordt steeds meer manifest zodra het INNERLIJKE BEWUSTZIJN zich meer en meer opent tot het moment dat de OORSPRONG van iedere ziel zich nog wel op deze aarde bevindt, maar niet meer van deze (matrix) aarde is.


Meer in boek NIEUWE DAGERAAD III


Helma Broekman©


LICHTKIND


Een kleine bijdrage is fijn.

Bedankt,

Helma


LICHTKIND

NL91 INGB 0398 6145 47

o.v.v. donatie


NB. Indien mijn nieuwste video opname voldoende “veilig” is, komt deze binnenkort nog op YT online. Mijn kanaal wordt zowel op Telegram als op YouTube gecensureerd.


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page