top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Vraag het LICHTKIND

Goedemorgen Helma, in filmpje #62 heb je het over de 144.000 genen in het menselijk lichaam. Ik heb vroeger geleerd en volgens de huidige “wetenschap” komt men niet verder dan ongeveer 25.000 genen.

Hoe zit dit?


Antwoord LICHTKIND:

Ik begrijp dat het soms best verwarrend is wat in mijn filmpjes wordt verteld en uitgelegd, terwijl dit regelmatig haaks staat op dat wat wij geleerd hebben en (denken te) weten.

Veel wat geleerd is en we denken te weten is ontstaan uit de “wetenschap” dat die ander de waarheid weet omdat het is onderzocht, vastgesteld, geconcludeerd of vanuit een vaste overtuiging als “gegeven” is gelanceerd.

Hoe langer in “aardse” tijd gezien iets als een vaststaand gegeven wordt neergezet en door mensen wordt aangeleerd, hoe sterker de overtuigingen van de mensen zich hierin vastzetten.

“zo is het, punt”.


Als kanaal loop ik hier veel tegen aan, immers diepe vaste overtuigingen en aan een gevestigde wetenschap valt niet te tornen. Mijn filmpjes hebben dit dat ook zeker niet tot doel.

Maar wel om “bestaande” overtuigingen en gevestigde wetenschappelijke conclusies vanuit een Hoger perspectief te zien. Namelijk het Goddelijke en Kosmische perspectief.


Waarom?

Omdat dit is wat de mensheid eeuwen lang is onthouden!

En de mens hierdoor nog amper in staat is om zichzelf in een Hogere vibratie van waarneming, zowel dimensionaal als astraal te ervaren.

En JUIST IN DEZE EINDTIJD BEVINDEN ZICH HIER NU DE ANTWOORDEN.


Sterker nog: zoals ik al vaak gezegd en uitgelegd heb: in de energetische wereld wordt en is alles al klaar en vast gesteld door het duister en diens elite. De blauwdruk hebben ze hier geprint als “mal” om een “werkelijkheid” naar de aarde te brengen.

Vanuit deze ongeziene sferen projecteren ze continue de “waarheid” en “werkelijkheid” naar het menselijke niveau van waarneming.


Een zeer gevaarlijke constructie waarbij de mensheid altijd met tien / nul achter staat.

Juist omdat hun zintuigen en huidige bewustzijn hen binnen een afgebakend elektro magnetisch kader tot op beperkte hoogte laat waarnemen.

Exact zoals het duister en de elite wil.


Dit was de intro😊


Maar nu je vraag:

Ja het klopt dat de wetenschap “slechts” zo’n 25.000 genen in beeld heeft gebracht en aannemen dat de mens dit aantal bevat.

Het DNA van de mens bestaat uit een soort “klank” code waarin al onze erfelijke eigenschappen zijn vastgelegd. Dit noemen we de genen. Op de chromosomen zitten de genen.

Een gen is dus een stukje DNA, waarbij elk gen de code van een kenmerk beschrijft over hoe je er bijvoorbeeld uitziet, hoe je lichaam werkt en hoe je bent.


De gevestigde wetenschap telt enkel de geïdentificeerde genen en beschouwt de rest als “junk” DNA omdat ze simpelweg nog niet weten waar dit voor dient.


In boek NIEUWE DAGERAAD I en diens bijlage kun je echter lezen dat het hier zeker niet gaat om “junk”, maar om juist onze uitgeschakelde Goddelijke Genen!

Goddelijke genen die de mens bijvoorbeeld bovennatuurlijke capaciteiten geven, zoals genezingskracht en helderziendheid.

Goddelijke genen die de mens een verruimd en hoog Bewustzijn geven, wat het contact met de Oorspronkelijke wereld waaruit zij ooit is voortgekomen in de wezenskern, mogelijk maakt en makkelijker maakt.


Zodra de Mens zich herinnert wie hij werkelijk is en hiermee de toegang tot diens Goddelijke ZIJN zich weer toe eigent, is het duister uitgespeeld.

Vandaar dat er alles mee gemoeid is om de Homo Sapiens zo lang mogelijk binnen de tijd en ruimte vast te zetten binnen een zogenaamd matrix veld.


LICHTKIND maakt filmpjes, schrijft artikelen en boeken om JUIST DIT GODDELIJKE BEWUSTZIJN ONDER DE MENSHEID weer te openbaren.


Daartoe dient als eerste stap de bestaande structuren en wat je altijd gelooft hebt onder de loep genomen te worden door jezelf, anders rekt je Bewustzijn nooit op.

Dit geeft bij veel mensen weerstand omdat dit een totaal veranderde kijk en perspectief op zijn leven zelf geeft, wat vaak “dwingt” tot andere keuzes. En veranderingen voelen voor veel mensen als onveilig of lastig.

Toch is dit nodig om een hogere staat van Bewustzijn te bereiken waardoor er binnen je genen andere klanken gaan vibreren en dit ten onrechte als “junk” weggezette DNA, zich kan openen.


Exact de 144.000 genen in het menselijke genoom wat onze Oorspronkelijke “handtekening” van GOD/het ALLICHT is!


(zie filmpje LICHTKIND - Handtekening van het LICHT in ieder mens? #62


Helma Broekman©


Xander

(Team Lichtkind)Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page