top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Vraag het LICHTKIND

Beste mevrouw broekman/helma,


Ik heb geen idee of u deze email kunt beantwoorden maar ik hoop van wel.

Ik had een vraag waar denk ik veel mensen op dit moment een vraag over hebben, namelijk de testen die gelijk zijn aan vaccinaties.


Ik denk dat veel ongevaccineerde voorzichtig zijn geweest in het bijzijn van mensen die er wel voor hebben gekozen. Alleen ik ben bang dat er ook veel van wel helaas een test hebben gedaan. De reden daarvoor is natuurlijk bij iedereen anders. Ik vind dit onderwerp heel lastig en ook het feit om te bedenken dat deze dan gelijk zijn aan vaccinaties.


Ik snap het verband en de gevolgen hiervan niet volledig. Zou het dan bijvoorbeeld zijn als iemand lichamelijke klachten het gelijk hier aan ligt terwijl er zoveel dingen spelen op het moment? Zoals bijvoorbeeld stress en ascentie symptomen?


Heeft u hier meer uitleg en tips over?

Ik heb heel erg respect voor wat u doet en ik wens u veel geluk toe💗.


Met vriendelijke groeten,ANTWOORD LICHTKIND


Hallo…..

Momenteel hebben inderdaad zeer veel mensen klachten, zowel lichamelijk als ook mentaal/geestelijk.

Deze laatste laat ik nu even voor wat het is, omdat dit een geheel andere dimensie (uitleg) geeft aan het hoe en waarom.

Door stress en ascentie symptomen krijgen zeker mensen ook lichamelijke klachten, maar het allerbelangrijkste is om te beseffen dat het LICHAAM ALTIJD DE TRECHTER IS VAN HET BEWUSTZIJN.


Dat betekent dat zodra het Bewustzijn stagneert, afvlakt of niet verder groeit, er vroeg of laat allerlei lichamelijke klachten en symptomen ontstaan.

Alle lichaamscellen zijn doordrongen met Bewustzijn en worden hierdoor gevoed met behulp van de kwantumfysica.

De “lege” ruimte in elke cel worden door deze “lichtdeeltjes” bepaald en creëren de werkelijkheid die het bewustzijn aankan.

De celkern en celmembraan slaan oude coderingen op om te verwerken en te transformeren onder leiding van dit bewustzijn.


Indien hier onvoldoende kracht en zelfinzicht is stagneert de mogelijkheid tot innerlijke groei en het loslaten van oude coderingen, waardoor de celkern en celmembraan in “oude” delingen doorgaan zonder echte (innerlijke) groei. Vroeg of laat veroudert dan de cel en wordt ziek.


De testen tegen corona zijn helse middelen die niet alleen een aanval zijn op de epifyse en hypofyse (belangrijke hormoonkliertjes die de mensheid helpen bij zijn Kosmische ontwikkeling), maar tevens doorboren zij de belangrijke bloed hersenbarrière bij velen omdat het teststaafje dun en lang is en veel te diep in de neus wordt gestoken.


Zodra dit dunne vliesje doorboord wordt, kunnen er ongemerkt allerlei stoffen, bacteriën en moleculen binnenkomen wat normaal door deze barrière wordt tegengehouden.

Hierdoor kunnen soms stoffen die normaal geweerd worden toch in de hersenen komen, bijvoorbeeld doordat er kleine scheurtjes in de bloedvaten ontstaan.


Er zijn aanwijzingen dat een verzwakte bloed hersenbarrière voorafgaat aan een aantal neuro degeneratieve aandoeningen en auto immuunziekten.


Verder is het eerlijk om te zeggen dat door de vele aanmaak van spike eiwitten in het lichaam er vroeg of laat allerlei klachten ontstaan zowel in het lichamelijke als helaas ook in het geestelijke aspect. En doordat het mRNA in afgesloten ruimtes (en bij veel zwetende mensen op elkaar) door de huid en door de aorosolen in de lucht wel degelijk geshed wordt, kan deze aanmaak tot spike eiwit ook bij de ongevaccineerde tot stand komen, hoewel bij een ongevaccineerd iemand het immuunsysteem nog eea. hiervan weer het lichaam aan spikes kan uitwerken.


Testen is uit den boze, zowel voor de kosmische ontwikkeling van de mens (hypofyse en epifyse) alsook voor de doorboring van de belangrijke hersen bloed barrière hoog boven in de neus.

Op de teststaafjes zelf bevindt zich volgens diverse onderzoeken tevens een geavanceerde nano technologie, de zogenaamde “morgellons”.

(lange dunne zwarte nano technologische draadjes die een zelf assemblerende functie hebben en onder leiding van lichaamstemperatuur zich in een lichaam gaan bundelen met alle gevolgen van dien).

Zodra ook deze de bloedvaatjes bereiken kunnen er definitieve (gedrags)veranderingen in iemands’ persoonlijkheid ontstaan.


Ik weet dat het heftig is, maar de tijd van doekjes om de rauwe waarheid heen wikkelen is helaas voorbij.

Omdat steeds meer mensen nu in de problemen komen en ook veel wakkeren nog steeds de illusie hebben dat door hun “geesteskracht” of slechts de goddelijke bescherming zij wel veilig blijven.


Dit is echter niet het geval:

Het LICHT beschermt enkel wanneer je met je huidige kennis en gezonde verstand, je dagelijkse werkzaamheden met een waakzame zorgvuldigheid blijft doen.

Doelbewust feestjes e.d. opzoeken omdat je als wakkere denkt wel bewust te zijn valt NIET onder deze goddelijke bescherming.


Omdat elk mens in deze Eindtijd wel degelijk zijn EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID dient te nemen en daaronder valt nou eenmaal ook bepaalde keuzes maken die je niet leuk vindt en sommige dingen in je gedrag en gewoontes aanpassen aan dat wat deze bizarre, en ook gevaarlijke tijd nou eenmaal van ons vraagt.


Helma Broekman©


Een (kleine) bijdrage is heel erg fijn. Dank je wel.

LICHTKIND

NL91 INGB 0398 6145 47

o.v.v. donatieRecente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page