top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

VRAAG LICHTKIND


Lief LICHTKIND,

hoe kan het dat we telkens opnieuw geboren worden terwijl je naar het licht gaat na je overlijden?

En wat moet je dan na je overlijden doen daar ik geen zin heb telkens opnieuw in dezelfde reïncarnatie loop terecht te komen?


ANTWOORD LICHTKIND

Dit is een zeer complexe vraag waar het antwoord niet eenvoudig op te geven is.


Want voor de meeste mensen is het heel duidelijk en ook te overzien in zeker opzicht: na je fysieke overlijden reis je met je overleden dierbaren en je gidsen mee naar het Licht en kom je terecht bij het AL/GOD.

Dat is wat ons geleerd is, wat we graag geloven en wat ons gerust stelt.

Dat onze ziel na een vaak heftig en vermoeiend leven uit mag rusten en thuis komt bij GOD zelf.

Vanuit dit perspectief kan iedereen dan voor zichzelf vanuit zijn geloof en zijn innerlijke overtuigingen zijn standpunt bepalen omtrent het al dan niet bestaan van reïncarnatie.


In deze tijd waarin de oversterfte grote aanvang neemt en wij allemaal direct en/of indirect te kampen hebben met ziekte en dood van onze medemens(en), komt deze vraag bij veel mensen omhoog:

WAT TE DOEN NA HET OVERLIJDEN?


Hiervoor is eerst een (klein) stukje uitleg nodig:


Het Lichtraster rondom onze planeet is opgebouwd uit 12 zogenaamde “dimensionale banden”.

(zie ook NIEUWE DAGERAAD I “De Kracht van Twaalf”)


Het Lichtraster is een reactie van het Licht vanuit het Oorspronkelijke veld op de elektro magnetische belijningen van de matrix en is vanuit dat gegeven dus noodgedwongen geometrisch aangelegd.


Binnen dit Lichtraster spelen zich verschillende werkelijkheden tegelijkertijd af, waarbij het Bewustzijn (al dan niet ontwaakt) van de mens, bepaalt welke “werkelijkheidsband” zich afspeelt.

Dat gebeurt natuurlijk ook dagelijks binnen de matrix zelf:

Je afstemming van Bewustzijn, capaciteit èn bereidheid om naar ALLE aspecten van eenzelfde “verhaal” te willen kijken, bepalen in welke mate je DE VOLLEDIGE WAARHEID tot je neemt.


Met andere woorden: neemt je bewustzijn enkel in het platte (3 dimensionale) vlak of tevens in het verticale (multi dimensionale) vlak van de werkelijkheid waar?Hoe meer de mens zijn Oorspronkelijke natuur van zijn Kosmische oorsprong tijdens dit fysieke leven nastreeft, hoe groter de kans dat na het overlijden de matrix doorzien wordt en het Lichtraster zijn ziel kan geleiden naar vrijheid.

De ziel ervaart na het overlijden überhaupt een vrijheid en opluchting omdat het zijn stoffelijke lichaam wat als zwaar en trekkend wordt ervaren, heeft achtergelaten. Doch deze “opluchting” is van korte duur.


Binnen de matrix worden op de onderste 11 dimensionale banden van werkelijkheid (valse) lichten, hologrammen en projecties van ieders’ geest uitgezonden en dit kan variëren van het zien van dierbare overledenen tot het zien van een engel of misschien zelfs wel Jezus of God zelf.

De eigen onbewuste projecties en geestelijke indrukken worden ingezet binnen de matrix waarbij de inprent van ieders’ geest dient als “uiterlijke” waarneming binnen het EM veld van de matrix.


De valse lichten vanuit het Demiurgische kwantumbrein doen de rest:

de ziel ervaart opluchting bij achterlaten van het lichaam, is dolgelukkig dat het dierbare overledenen en allerlei heiligen ziet met mooie regenbogen en zonnestralen en wordt zodoende gevangen in het valse Demiurgische licht door zijn verwachtingen en inprentingen van wat het waarneemt en ervaart.


Je krijgt eigenlijk een SOORT SPIEGEL voorgehouden van je eigen verwachtingen van hoe het hiernamaals eruit ziet en werkt.


De kwantum energie doet de rest binnen de matrix en trekt de ziel in de elektro magnetische kringloop (“zielen loop”) waarbij de zielsblauwdruk als “toekomstige” plattegrond wordt gebruikt om de ziel aan een nieuw lichaam te koppelen zodra de toekomstige “ouders” gemeenschap hebben.


Na je overlijden is het NAAR BINNEN keren dus van wezenlijk belang. IN je zelf en IN je eigen bewustzijn (je eigen gevoel ervaren en het besef dat je IN jezelf verkeert), kan het Lichtraster je veilig door de matrix (met zijn archonten, entiteiten en valse projecties) heen loodsen omdat jij je niet laat verleiden door uiterlijke schoonheden of uiterlijke gewaarwordingen die je UIT jezelf trekken!


(eigenlijk exact wat nu in deze tijd ook de uitdaging is: laat je niet (teveel) meezuigen in de angstpolitiek van de uiterlijke wereld)

Wees bewust, neem het waar, maak daarin voor jou de goede keuzes en keer weer terug IN jezelf!


Onlangs heeft een neurowetenschapper in Zwitserland niet voor niets losgelaten dat “het menselijke brein in staat is structuren te bouwen met maximaal 11 dimensies om die waar te nemen”.


Je begrijpt nu waarom het Lichtraster dus uit 12 dimensionale banden is opgebouwd.

Opnieuw weet het LICHT wat het doet.

Vertrouw.

Alles bevindt zich IN jezelf. Keer in een onveilige en/of bizarre wereld ten allen tijde weer terug naar jezelf.

Met of zonder lichaam.


Helma Broekman©


Meer info in NIEUWE DAGERAAD III. Verschijnt volgend jaar.


NIETS MAG ZONDER TOESTEMMING VAN DE AUTEUR WORDEN GEDEELD OF OVERGENOMEN.


Een (kleine) bijdrage is heel welkom.

Dank je wel.


NL91 INGB 0398 6145 47

LICHTKIND

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page