top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

VRAAG pandemie wet

VRAAG

Wat gebeurt er verder denk je nu de pandemie wet er is doorgeduwd?


ANTWOORD LICHTKIND

Minister Ernst Kuipers heeft een veel machtigere positie toebedeeld gekregen nu de Eerste kamer heeft ingestemd met de eerste aanpassing van de Wet publieke gezondheid.

Een belangrijke, doch voor de mensheid gevaarlijk wijziging die zogenaamd nodig is om “collectieve maatregelen te kunnen nemen bij een mogelijke toekomstige pandemie en tegelijkertijd het parlement daar bij te betrekken”.


Tot daarvoor konden er enkel maatregelen genomen worden middels noodverorderingen.

Maar door deze wetswijziging wordt het vanaf nu mogelijk om in het belang van de “volksgezondheid” maatregelen te kunnen nemen o.a. op het gebied van veilige afstand, hygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen en toegang tot publieke plaatsen.


Met andere woorden:

Er kan op willekeurig elk moment als de overheid dat bepaalt, een volledige Lockdown worden ingelast, een stinkende mondkapjesplicht worden opgedrongen en de toegang tot bepaalde publieke plaatsen de burger worden ontzegd.

En dat alles is geoorloofd en volkomen “legaal” want bij de wet is het inmiddels zo geregeld.


Een zeer afschuwwekkende ontwikkeling die de mensheid nóg meer naar de afgrond van het ravijn duwt, als opdrijvend vee. Want zodra hij de wet niet gehoorzaamt, wordt hij over de rand geduwd. En ook dat is dan volkomen legaal want bij de wet is het inmiddels zo geregeld:

Lastige vliegen mep je dood en lastig vee drijf je op.

Net zoals je lastige, te wakkere en opstandige mensen een kopje kleiner maakt.


De afgelopen jaren ging dit meestal nog heel geleidelijk en ondergronds:

Mensen die te veel hun stem lieten horen en daarmee tegen het politieke en WEF beleid ingingen, werden achter de coulissen hierop aangesproken, geïntimideerd, getraineerd en soms zelfs bedreigd.

Zij die overstag gingen kozen voor het grote geld, de roem, het aanzien, maar misschien toch ook wel vooral voor hun eigen (hetzij betrekkelijke) veiligheid om alsnog hun stem te laten horen maar een beetje bijgeschaafd en meer in de voetsporen van dat wat de elite wou, zodat het leek alsof er niets veranderd was.


Ergens ook nog begrijpelijk.

Wie wenst geen veiligheid in onzekere tijden?

Wie wenst geen basiszekerheid in barre tijden?

En tja, het ego wenst altijd wel aanzien en macht.


Maar toch…


De pandemie wet is erdoor en dat betekent een grove schending van de vrijheid van mensen.

Op elk moment kunnen er drastische maatregelen worden ingelast en wie dat niet opvolgt, worden boetes, sancties of misschien wel gevangenisstraffen opgelegd.

De mensheid gaat waarschijnlijk tijden tegemoet die dit allemaal mogelijk zullen maken.

Opstandige burgers die openlijk aan de figuurlijke “galg” worden gehangen.

Als afschrikbewind en waarschuwing dat met het duister vooral niet te spotten valt.


Het GODDELIJKE LICHT VAN HET OORSPRONKELIJKE VELD, de wereld waartoe het mensenras daadwerkelijk behoord, zal hen echter gaandeweg leiden naar een ander bewustzijnsniveau.

Een frequentie waarin de oprukkende Draconische maatregelen hen minder raken zal.

De buitenwereld kan men immers niet veranderen en hoe meer men dit tracht te doen, hoe meer men zichzelf in de kijker speelt en daarmee in het spotlicht van het duister.


De enkele kanalen die de WAARHEID nog uitdragen, worden zachtjes aan kleiner gemaakt en afgeschaald.

De kanalen die het duister eigenlijk glimlachend toedekken, groeien gestaagd.

Het zijn de tijden waarin het aankomt op beproeving, onderdrukking en innerlijk geloof.

Exact zoals het GODDELIJKE heeft voorzegt.


En de mens?

Blijf standvastig in je waarheid, de Waarheid die nooit verloren mag gaan!

Blijven staan voor je eigen zuivere waarden en normen brengen krachtige elektro magnetische golven op gang. GOLVEN DIE EEN BESCHERMENDE FREQUENTIE OM JE PERSOONLIJKE ENERGIEVELD AANBRENGEN.

Neem daarin de zuiverheid van je eigen hart en liefde mee en de GODDELIJKE BESCHERMING zal je leiden en dragen.

Zelfs al sta je op de rand van het ravijn.


Of het ooit zover mocht komen laten we maar in het midden, maar de realiteit vandaag de dag laat zorgwekkende ontwikkelingen zien.

In plaats van massaal naar binnen te keren en liefdevol te “vechten” voor standvastigheid en ontwaking, gaan we naar festivals, feesten en laten we ons vollopen.


Ergens ook nog wel begrijpelijk:

Wie zou er niet de kille werkelijkheid van vandaag de dag willen ontvluchten?


En toch wordt ieder mens nu uitgedaagd om IN zijn eigen waarheid, liefde en standvastigheid te volharden.

Het LICHT gloort aan een Nieuwe Horizon, die voor het duister niet is te bereiken.

Hoe dat in zijn werk gaat?

Ach, zullen we dat maar aan het GODDELIJKE LICHT VAN DE OORSPRONG overlaten?


Wij doen ons werk en meer is er niet van.

Pandemie wet of niet, stinkende mondkap of niet, aan oorlog herinnerende lockdowns of niet, ONZE INNERLIJKE KRACHT IS DOOR NIETS EN NIEMAND TE BREKEN!


Mens houd vol, houd vast.

Het LICHT schijnt waar het moet en is door het duister niet te raken.


In Liefde voor de Mens


Helma Broekman©


LICHTKIND


NB: in boek NIEUWE DAGERAAD III wordt het vervolg van de Eindtijd uitgebreid benoemd. Wat vanuit de OORSPRONG mocht doorkomen, is opgetekend in dit 3e script.

(verschijnt binnenkort – houd mijn kanalen hiervoor in de gaten)


Wil je de vorige boeken NIEUWE DAGERAAD I EN NIEUWE DAGERAAD II lezen?

Zou je deze dan bij boekhandel Heijink te Hardenberg willen bestellen?

Bedankt.


Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page