Zoeken
  • Lichtkind

Vrijheid ervaren in de Verdrukking

Dag allemaal, Hierbij mijn nieuwste YT filmpje. Een kort filmpje ter voorbereiding op dat wat komen gaat. Het wordt steeds belangrijker om de grote verdrukking te erkennen en te willen zien. Dat lukt niet door je ogen en oren te sluiten voor informatie die je angst inboezemt of die je liever niet wilt horen. De enigsten die de mensheid daadwerkelijk angst inboezemem zijn de krachten des duisters en diens helpers op aarde, die dagelijks middels media en overheid, hun geïndoctrineerde, vaak op leugens gebaseerde berichten de wereld inzenden. Zodra je een bevolking constant indoctrineert en met angst pulserende vibraties, bombardeert, doorziet zij vroeg of laat niet meer hoe zij zich in een ijzeren greep van de machten des duisters bevindt. Het is hen niet aan te rekenen dat zij het niet zien of voelen. Zelfs niet willen weten. Immers; de angst is al volledig geïnfiltreerd in het energiesysteem der mensen.


Alle dienders van de krachten des duisters, die momenteel zo massaal meehelpen om de mensheid in een genocide en overmeestering van hun Goddelijkheid trachten te vangen, zijn werkzaam voor het Beest. Het Beest dat opkomt uit de zee van de onderste poel van gevoelens welke in elk mens leeft. De grote angst voor dood en ziekte. De grote angst voor onderdrukking en verstoting uit de maatschappij. Om niet langer bij de groep te horen en om eenzaam en alleen komen te staan. Het Beest dat opstaat uit het land van de valse voorwendselen van een pandemie en de onwaarheden die dagelijks massaal en zo verderfelijk de wereld worden ingeworpen.

Het duister werkt met angst en indoctrinatie. Met valse berichten en leugens. Met het veroorzaken van kloven en hiaten.


Uitspraken die door de Jonge worden gedaan in de trant van: “We komen in een heel nieuwe fase van de pandemie. Bijna 2 miljoen mensen zijn nog niet voldoende beschermd. Die bijna 2 miljoen mensen kunnen nog voor behoorlijk wat ziekenhuisopnames zorgen als er veel mensen tegelijkertijd C krijgen. Dat kunnen we niet nogmaals de zorg aandoen”

“Het breed toepassen van C toegangsbewijzen. Wie naar een openbare gelegenheid gaat waar veel andere mensen komen, moet dan een vaccinatiebewijs, een negatieve C test of herstelbewijs kunnen laten zien”.

Hij verwacht dat als het kabinet niet ingrijpt, de spanningen in de samenleving toenemen. Van alle C patiënten in het ziekenhuis is 90 procent niet gevaccineerd. “Al die mensen hadden er niet hoeven liggen als ze gevaccineerd waren. Wat als je wacht op een operatie en je ziekenhuisbed is telkens bezet door iemand die zich niet heeft laten vaccineren?”

Tweedeling veroorzaken, angst verspreiden en een naar haat neigende sfeer veroorzaken richting de ongevaccineerden.

De uitwerking van het Beest dat over de aarde tiert, is volop gaande. De Verdrukking wordt heftiger. Onderling vallen zelfs de wakkeren elkander af omdat de boodschappen vaak niet te soepsappig en geruststellend genoeg zijn. Wie wil de Waarheid daadwerkelijk nog horen? Gods woord ten harte nemen en voelen in zijn hart? Boodschappen van het Goddelijke Licht zelf, zijn vaak niet soepsappig en doorspekt met zoet gevoosde woorden.

Hoe heilzaam het vaak is om je minder te verbinden met de buitenwereld en actief te zijn op Social media? Maar des te meer de verbinding met jezelf en je dierbaren te ervaren? En je mede wakkere mens, die wel de rauwe Waarheid wil horen?


Word je wakker dan kom je in de nachtmerrie. Blijf je in slaap dan ben je in de hel, alleen je beseft het (nog) niet. Uit een nachtmerrie kun je ontwaken en deze duurt niet eeuwig. In de hel zit je levenslang. De Goddelijke Waarheid is recht door zee, eerlijk en windt er geen doekjes om. De grote ontwaking IN onszelf is de enige mogelijkheid tot bevrijding en het veilig stellen van je eigen Goddelijkheid.

Durf jij nu eindelijk jouw Waarheid te verkondigen en te gaan staan voor het Ontwaakte Licht in jouw diepste Zelf? Wakker zijn is gemakkelijk. Je verantwoordelijkheid en daadkracht hiervoor nemen is veel moeilijker. En toch is dat wat God van ons als Mensheid nu vraagt….!


Helma Broekman


Vrijheid ervaren in de Verdrukking – filmpje 42

In dit korte filmpje wordt uitgelegd hoe ieder mens zelf zijn innerlijke vrijheid nog kan ervaren in een snel oprukkende tijd van verdrukking en chaos. De Goddelijkheid kan pas aanvang nemen in ieder van ons, zodra we eerst ons innerlijke arbeid verricht hebben. Dat is de grote tweedeling waar elk mens nu voor staat: kies je ervoor om volledig te ontwaken of blijf je liever in een (sluimer)slaap? En alles is goed.

Laten we elkaar vooral in de waarde laten!

Want juist dat is nu de grote slangenkuil waar velen zich in laten zuigen!


Recente blogposts

Alles weergeven