top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Wat is waarheid, wat is leugen?

Bijgewerkt op: 29 nov. 2022

Mijn artikelen worden loodrecht uit de Oorspronkelijke Wereld ontvangen en ik krijg amper wat mee van wat zich in de (alternatieve) media allemaal afspeelt.

Naïef?

Nee, verstandig en noodgedwongen om mijzelf voldoende gecentreerd te houden in deze bizarre wereld en mijn kanaal afgeschermd tegen de vele astrale, archontische aanvallen die soms ook middels de mensheid werkzaam zijn.

Ik maak gebruik van de wetten der synchroniteit zoals iets wat plotseling op mijn pad komt, waar toevallig mijn oog op valt of wat ik allemaal waarneem in het veld om mij heen.

Mijn natuurlijke afstemming op het Oorspronkelijke veld helpt me om grotendeels de energieën te kunnen ervaren.


Momenteel begint de astrale energie steeds meer te drukken op het aardse veld. Veel mensen ervaren in toenemende mate een lethargische toestand en moedeloze staat van zijn. De eindtijd en alle bijkomende ellende duurt allemaal te lang en de meeste mensen slingeren innerlijk alle kanten op omdat de vele berichtgevingen in steeds hoger tempo aan ons worden voorgeschoteld.

De één zegt dit, de ander zegt dat.

De één beweert dit, de ander beweert dat.

Dan zou rond deze tijd de matrix ineen vallen.

Dan zou rond deze tijd Trump het verlossende woord geven.

Dan zou rond deze tijd de opname van slechts degenen zijn, die god gaat redden.

Dan zou deze hele misère nog slechts een kleine periode duren en het Licht al aan het winnen zijn.

Dan zouden de zogenaamde “white hats” (een woord waar niemand voor 3 jaar terug nog ooit van had gehoord), alle kaarten in handen hebben.

Dan zou de aarde plat zijn.

Dan zouden we in koepels leven.

Dan zouden we door buitenaardse worden toegesproken en laten we hopen, ook gered.


Maar onder de streep bekeken?

IS VAN DIT ALLES NOG NOOIT IETS UITGEKOMEN EN GAAT DAT OOK NIET GEBEUREN.


Want waar staan we momenteel echt en waar gaan we de komende tijd werkelijk naar toe ontwikkelen?

In deze periode is het voor veel mensen voelbaar dat de energie zwaar en drukkend is.

Klachten als lethargie, moedeloosheid, moeheid, angstaanvallen, depressiviteit, hoofdpijn en allerlei vage klachten vieren hoogtij.

De uiterlijke matrix is een hoog elektrisch geladen magnetisch veld opgebouwd uit de verschillende mentale en emotionele frequenties van mensen en kan gebruik maken van diens innerlijke energieën zodra deze mens hiervoor niet de eigen verantwoordelijkheid neemt.


Dat betekent dat juist de komende tijd in TOENEMENDE MATE DE MEEST BIZARRE BERICHTGEVINGEN ALSMAAR ZULLEN TOENEMEN en een groot deel van de (wakkere) mens mee zal zuigen in een vals wereldbeeld en hun eigen gewenste werkelijkheid.

De matrix moet immers gevuld blijven met alle onverwerkte en niet genomen verantwoordelijkheden met rest energieën van het menselijke ras.


Wat veel mensen niet weten is dat de uiterlijke matrix gelijk is aan de innerlijke matrix. Het maakt gebruik van hetzelfde veld van mentale en emotionele frequenties en vanuit deze binnenwereld van ieder mens wordt het lichaam, de geest en de ziel in een krachtige frequentie gevangen gehouden.

Hoe bevrijdend zou het voor de meesten zijn om zich eens enkel en alleen met het leven zelf bezig te houden wat nog wel gezond aanwezig is: de dieren, liefdevolle medemensen, de ingeademde lucht en de liefde die ervaren wordt.


We ontkomen niet meer aan de tijd die voor ons ligt. De plannen van het WEF zetten zich gestaagd voort en breiden in alle uithoeken van de wereld zich verder uit.

Door de mensheid nu van de ene in de andere hoek dood te gooien met soms de meest dwaze berichtgevingen, is de innerlijke chaos en het onoverzichtelijke gevoel compleet.


Natuurlijk rukt het mRNA verder op en was Trump toch echt degene die deze “bijzondere” spuiten zijn bevolking de strot doorduwde. Of beter gezegd: het lijf in jaste.

Natuurlijk verandert er niets in dit tijdsbesef en in dit huidige aardse bewustzijn met de matrix en leven we niet op een platte schijf waarvan niemand nog nooit de grens heeft gezien.


Laten we massaal met elkaar de zon opzoeken. Maar ook dat lukt niet want met die zon van onze planeet is van alles aan de hand.

Naast het feit dat hij continue kunstmatig wordt afgezwakt en in zijn zuivere licht wordt getemperd, gaan de zonne explosies in naarstig tempo voort.

De zogenaamde zonnevlammen voeren in hogere mate de intensiteit van lichtenergie op en breken hiermee steeds vaker binnen in de aardse matrix.

Een inbrekende licht vlam van onze eigen zon (die onder auspiciën staat van Alcyone), maakt het matrixveld zwak. Een zwakke matrix betekent een minder stevige verstikkende “deken” die onze aarde houdt afgescheiden van het universum zelf.

Hoe minder verstikkend de matrixenergie, hoe meer mensen het (innerlijke) licht gaan zien en de waarheid van de leugen kunnen scheiden.

Iets wat nu totaal niet gebeurt.


De elite doet er alles aan om de matrix zo verstikkend mogelijk te houden en zwakt daarom constant ons zonlicht af.

Veel dieren vertonen ander gedrag en de luchten zijn verstikkend zwaar en grijs.

De eerste wetenschappelijke bewijzen worden nu gepubliceerd dat het mRNA shedding verhaal wel degelijk waar is en het stoppen van de vernietigende straling van 5G is toch echt een utopie.


Dient de mensheid dan de moed op te geven zodra het niet langer de valse en gewenste waarheden wil geloven?


Het antwoord is nee!

De mensheid dient nooit de moed op te geven, maar wordt wel in uithoudingsvermogen en veerkracht de komende jaren getest.

In lange leste kan niemand aan de Eindtijd ontsnappen omdat we allen op dezelfde aardbol zijn.

Maar door nu al door het werken aan je binnenwereld, je innerlijke matrix en dus ook de uiterlijke matrix niet langer te verzwaren, wordt de elite tegengewerkt en verliezen archonten een deel van hun krachtsveld.

De redding KOMT NIET VAN PRACHTIGE REDDERS IN NOOD EN UTOPISCHE WAARHEDEN, MAAR SLECHTS VAN BINNENUIT JEZELF!

Laat GOD en de INNERLIJKE CHRISTUS in jezelf ontwaken en geloof niet wat anderen zeggen dat dit niet bestaat.

Niemand van buitenaf zal voor je zorgen dan enkel je innerlijke Goddelijke Christus Licht wat de bevrijding zal zijn.

Want jouw eigen elektromagnetische veld, de innerlijke matrix wordt in stand gehouden door het geloof in een externe redding.


De mens is zoveel krachtiger dan hij zelf ooit heeft gedacht.

En er is nu alles mee gemoeid om jou in krachteloosheid en moedeloosheid te laten verzanden in een wereld waarvan jij niets meer snapt.

Laat mij je dan vertellen dat je ook niets meer van de wereld hoeft te snappen, want het is jouw wereld niet!

Het is de wereld van de archontische, duistere, machtswellustige mensen wezens wat niets met jou te maken heeft, maar enkel JOUW gefrustreerde en onverwerkte energie nodig heeft en vegeteert!


Jouw wereld is een wereld waarin jij vervuld wordt met liefde.

Liefde voor jezelf en je medemens.

Maar ook met liefde voor de Waarheid, hoe ernstig en zorgwekkend die soms ook is.

Pas als je alles in jezelf kunt toelaten en zonder vernietigend oordeel de Echte Waarheid er kunt laten zijn, bevrijd jij jouw Innerlijke Christus Licht.

EN HET IS NU JUIST DIT LICHT DAT JE ZAL BEVRIJDEN!


Naar ik denk een vernieuwd, aangepast DNA. Maar ach….laten we dat ook niet in een vorm gaan drukken.

Het LICHT WEET ECHT WAT HET DOET.

De vraag is in deze Eindtijd echter:

“Weet de mens dat ook?”


Geloof niet alles wat je hoort.

Geloof niet alles wat je ziet.

De leugen regeert nu overal en maakt daarbij handig gebruik van een sprankeltje waarheid, zodat de mensheid weer blindelings volgt.


Helma Broekman©


NIETS MAG ZONDER VERMELDING VAN DE AUTEUR WORDEN GEDEELD.


Een (kleine) donatie is zeer welkom om mijn werk te kunnen blijven doen

NL91 INGB 0398 6145 47

T.n.v. LICHTKIND o.v.v. donatie.


Dank je wel hiervoor.Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page