top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Wat staat Mensheid nog te wachten?


De Mensheid bevindt zich volop in de eindtijd, alhoewel ook velen zullen denken “wat is dit voor onzin”.

Zo is het altijd al geweest met het waarnemen en beleven van de werkelijkheid: iedereen neemt de dingen anders waar en is daarbij niet zelden stevig overtuigd van de waarheid door hem zelf waargenomen.

Door het filter van je eigen verleden, processen en overtuigingen neem je de werkelijkheid tot je en deze “innerlijke inkleuring” bepaalt in hoge mate de perceptie van waarneming.


Wat is dan waar?

Dat is simpel: de waarheid bestaat alleen per gradatie van jouw innerlijke neutraliteit en de verticale ontwikkeling van je binnenste welke inhoudt in welke mate je jezelf vereenzelvigd met je lichaam, je ego persoonlijkheid en de wereld om je heen.

In hoeverre “ben” je van deze wereld en identificeer je jezelf ermee?

Nu hoef je niet meteen een vliegend tapijt of een blauwe jurk aan te schaffen en nog slechts mediterend je dagen door te brengen, maar de manier waarop jij naar jezelf als mens ten opzichte van de kosmos kijkt, WORDT VAN WEZENLIJK BELANG DE KOMENDE JAREN!


Stel dat de matrix feitelijk IN het elektromagnetische veld van je brein aanwezig is en je hierdoor geen onderscheid kunt maken tussen wat zich werkelijk in jezelf afspeelt en de werkelijkheid buiten je.

Dat de identificatie met de wereld om je heen zó groot is dat slechts je ego deel (je persoonlijkheid wat anderen kennen), het onderscheid maakt tussen “binnen” jezelf en “buiten” jezelf?

Hierdoor ontstaat of je het nu wilt of niet, afscheiding van AL wat is, waarbij de geprogrammeerde dimensie tijd je gevangen houdt in deze af gescheidenheid met de ervaring “ik” en “jij”.


De matrix in ons zonnestelsel maakt ENKEL GEBRUIK VAN INNERLIJKE WONDEN/ANGSTEN/ONVERWERKTE PROCESSEN BIJ MENSEN OM ZIJN REALITEIT TE SCHEPPEN.


Dat weet de overheid, dat weet de elite, dat weet elke hoge pief van het WEF.


Dat betekent zodra jij onvoldoende bewust bent van het Kosmische wezen wat jij bent en de Kosmos zelf, je altijd die af gescheidenheid zult ervaren van angst, pijn, verdriet, onzekerheid of chaos.

Een kloof tussen je wezenlijke ZIJN en de uiterlijke beleving van alles om je heen.

En het is nu juist deze kloof waar alle mensen die menen de waarheid te weten gebruik van maken om jou nog dieper de af gescheidenheid in te duwen!

En weet je waarom?


OMDAT DE EINDTIJD ALLEEN KAN VOORTBESTAAN DOOR JOUW WAARGENOMEN REALITEIT BINNEN DE MATRIX DIE GEBRUIK MAAKT VAN JOUW INNERLIJKE WONDEN!


Zodra je merkt dat iets uit de “buitenwereld” je pakt, je overneemt of je gevoel en gedachten bepaalt, dan is de constante werking van de Saturnus Maan Matrix geslaagd in zijn opzet om jou in de af gescheidenheid en het ego perspectief te houden, die enkel valse impulsen in jouw leefwereld creëert (daarbij gebruik makend van het elektromagnetische veld van je hersenen).


Zoals het er nu Kosmologisch uit ziet zal de Eindtijd verlopen zoals onderstaand gegeven:


“Sterke mensen creëren goede tijden

Goede tijden creëren zwakke mensen

Zwakke mensen creëren slechte tijden

En slechte tijden creëren sterke mensen”.


En euh…..de mensheid bevindt zich ter hoogte van de 3e zin😊


Het duister heeft namelijk de ruimte gekregen al heel lang geleden om de dualiteit zoveel mogelijk in stand te houden, zodat de mensheid zoveel mogelijk innerlijke wonden creëert in zichzelf en hierdoor een hoge mate van af gescheidenheid blijft ervaren.

Hoe meer de mensheid getriggerd en door elkaar gebutst wordt, hoe krachtiger het elektromagnetische veld van de matrix belijningen binnen ons zonnestelsel.

Het duister mag hierbij de gehele tijd en ruimte (perspectief) benutten.

Een vrijheid die het maar al te graag neemt!


Vanuit deze vrijheid kan en zal het duister gefaseerd de verschillende stadia van afwisselend perceptie en deceptie waarneming van de werkelijkheid inzetten om zoveel mogelijk onwaarheden en chaos te veroorzaken, en dit continue als waarheid wegzetten.

Veel mensen (ook “wakkeren”) doen hier gretig aan mee.


Het OORSPRONKELIJKE LICHT heeft alle stappen van het duister al voorzien en zal ingrijpen zodra de mensheid onder de kritieke massa van Ontwaking zakt en hierdoor de teloorgang van het menselijke ras zou worden veroorzaakt.


Maar juist door de ruimte die het duister heeft gekregen (en dit is een proces van eeuwen en eeuwen geweest doordat er telkens opnieuw karmische cyclussen IN de mens in werking traden), zullen we de komende jaren te maken krijgen met een toenemende absurditeit van de wereld, waarbij velen door frustratie en angst zichzelf neigen te verliezen.

Tenzij het ego perspectief wordt doorzien en de valse (matrix) waarheden worden doorprikt, ten langen leste om zichzelf in zijn Kosmische Oorsprong weer terug te vinden.


Het is de enige Weg die Mensheid rest.

Neemt het de brede/uiterlijke weg die het gelooft

of neemt het de

smalle/innerlijke weg als Waarheid aan?


Helma Broekman©NB1:

We snakken naar ons nieuwe platform om wat meer vrijuit te bewegen, maar geduld, doorzettingsvermogen en vertrouwen zijn momenteel onze beste vrienden!:)


NB2:

Mijn kanalen liggen onder vuur van de matrix, dus dat is een aflopende zaak. Gelukkig vermeldt boek NIEUWE DAGERAAD III het hele verhaal wat mensheid nooit is verteld.Wil je iets bijdragen? Dan is dat heel welkom, dank je wel.

LICHTKIND

NL 91 INGB 0398 6145 47

o.v.v. donatie


Liefs LICHTKIND

HelmaRecente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page