top of page
Zoeken
  • Lichtkind

Zo binnen – zo buiten

De mens is opgebouwd uit dezelfde stoffen als die aanwezig zijn in het heelal.

Toen het heelal nog jong was bestond het voor circa driekwart uit waterstofatomen, circa een kwart uit helium en voor minder dan 1 procent uit deuterium, lithium en beryllium.

Allemaal elementen die we terug zien in de scheikunde en het periodiek systeem, waarbij waterstof en helium de lichtste en eenvoudigste elementen in de natuur zijn.

Waterstof is het lichtste en verreweg meest voorkomende element in het heelal en het is niet voor niets dat de mens voor meer dan driekwart uit water bestaat, waarvan waterstof een belangrijk element is.


Andere elementen die we terug vinden in het heelal vol met planeten en sterren zijn koolstof (o.a. in onze spieren), calcium (in ons skelet), ijzer (in ons bloed) en fosfor (in ons DNA).

Zo’n vier vijfde van alle materie is waterstof en deze belangrijke stof is de brandstof voor onze zon en sterren en waarschijnlijk ook ooit voor het ontstaan van de aarde.


In het begin bestonden al deze elementen nog niet maar het zijn als het ware de “producten” van allerlei kern fusie reacties in het inwendige van andere sterren waarbij middels sterrenwinden en supernova explosies deze nieuw gevormde elementen in de kosmische kringloop terecht zijn gekomen.


EEN KOSMISCHE KRINGLOOP WAARTOE OOK DE MENS BEHOORT.


Uiteindelijk gingen al deze elementen deel uitmaken van “ons zonnestelsel in wording” met vervolgens de aarde en vervolgens ons lichaam.


Het zonnestelsel van onze aarde bevat miljarden tonnen met “kosmische stof”. Sterrenstof waarvan er dagelijks grote hoeveelheden neerdaalt binnen de atmosfeer.

Dit sterrenstof heeft alles gevormd wat er in ons zonnestelsel te vinden is, al onze lichaamsonderdelen van botten, tot spieren, tot huid en haar:

alles was ooit sterrenstof.


De mens bestaat uit sterrenstof.

Hetzelfde materiaal als waaruit sterren en planeten zijn opgebouwd binnen het heelal.


In de meest letterlijke zin bestaat de mensheid dus uit sterrenstof en daarmee kunnen we ons bestaan niet los zien van de voorafgaande miljarden jaren durende kosmische evolutie.

De mensheid maakt hoe dan ook een INTEGRAAL DEEL UIT VAN EEN EVOLUEREND HEELAL.


In dit opzicht zal en kan de Mensheid nooit teniet worden gedaan hoe verwoestend de mRNA injecties voor steeds meer mensen ook zijn en we hier dagelijks steeds meer de intrieste gevolgen van zien.

Als een geïntrigeerd (onder)deel van het heelal zal zolang dit heelal voort bestaat, de mens voortbestaan.


Het lichaam is de feitelijke micro afspiegeling van het grote heelal en de menselijke ziel het feitelijke bewustzijn van het inwendige van elke planeet en ster.

Alles zal dus in de Kosmische kringloop van het heelal gewaarborgd zijn, ongeacht vorm, energie of proces.


Echter… de mensheid heeft zich in toenemende mate steeds meer geïdentificeerd met zijn uiterlijke vorm en de overeenkomstige uiterlijke wereld hieromheen.

De focus ligt meer op die ander dan op zichzelf.

Steeds meer en steeds vaker is het gevoel ondergeschikt geraakt aan de immense mogelijkheden en vastgeroeste overtuigingen van het verstand.

En waar “the Sky the limit” leek tot een “gelukkig leven”, ontstond in plaats van het gewenste innerlijke zelfinzicht steeds meer de uiterlijke blik naar anderen en de buitenwereld toe.


De krachtige “kernfusie” die telkens opnieuw onze ziel tracht te maken om ons lichaam nieuw “sterrenstof” te laten vormen, wordt teniet gedaan door onze focus als een haviksblik op anderen en de (leef) omgeving te leggen, waardoor steeds meer blinde vlekken en innerlijke armoede ontstaat.

Krachtige inwendige energie explosies zorgen voor een upgrade van het menselijke DNA.

Een upgrade wat juist nu, in deze tijd met alle steeds meer desastreuze uitwerkingen van de genen manipulerende injecties, onder de mensheid van levensbelang is.


Maar hoe meer de mensheid met zijn energie bij anderen is, hoe krachtiger de (uiterlijke) leefwereld wordt.

Een gegeven wat het duister al heel lang weet:

Verleidt de mens en leidt hem af, zodat zijn innerlijke kracht voor hem niet zichtbaar wordt.


In deze tijd nu alles op scherp staat en de komende jaren alles nog meer op een spits zal worden gedreven, is het belang van INNERLIJKE ONTWAKING gigantisch groot om de eigen innerlijke evolutie SYNCHROON MET DE HUIDIGE ONTWIKKELING VAN HET HEELAL te laten lopen.

Zo binnen – zo buiten is meer dan ooit van levensbelang!


Door de jarenlange focus op de buitenwereld en die ander te hebben (gehad), zijn de ontstane innerlijke blinde vlekken geworden tot een verlaten kraterlandschap.

En wat daar mee gebeurt hebben we gezien aan onze huidige maan satelliet:

het elitaire duister zet deze in tot een technologisch superieur computer netwerk waarbij het (Oorspronkelijke) biologische leven volledig wordt verwoest.


Doordat de mens zichzelf niet INWENDIG heeft gevoed met zijn eigen scheppingskracht (= ontwakingskracht!), kon hierdoor op het menselijke, inwendige ontstane kraterlandschap het transhumanisme met zijn DNA veranderde technologie worden ingezet.


De Oorspronkelijke Mens laat in zichzelf geen kraters ontstaan en werkt aan zijn blinde vlekken.

Hoe?

Door het onmogelijke voor mogelijk te houden en zijn focus in plaats van op die ander, naar zichzelf te keren.

Niets is nog langer wat het Oorspronkelijk was – dan enkel in je eigen INNERLIJKE (gevoels)wereld.


De SCHEPPINGS-, EN ONTWAKINGSKRACHT OVER JEZELF GAAN HAND IN HAND.


Helma Broekman©


www.lichtkind.nl

www.nieuwedageraad.nl


t.me/centrumlichtkind


You Tube Kanaal: LICHTKIND


NB: Er komen dagelijks veel vragen binnen over hoe alles werkt en wat te doen.

Vanwege de vele mails die dagelijks binnenkomen is het niet mogelijk om alles te beantwoorden.


Mijn kanaal is enkel bedoeld om de Mens zijn Oorsprong te laten herinneren, processen te doorzien en niet om oplossingen aan te dragen voor vragen die spelen op het grote wereldtoneel.

Ik ben namelijk geen lid van het WEF😊


Mails met verwijzingen naar andere kanalen en media worden überhaupt niet behandeld. (zie artikel hierboven)


LICHTKIND is authentiek en staaft zich niet aan anderen of de buitenwereld.


Een (kleine) donatie is erg welkom, dank je wel.

NL91 INGB 0398 6145 47
Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page