top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverLichtkind

Kwantumbrein sterker dan de Mens?

Een kwantumcomputer gebouwd uit superintelligente structuren welke door de algoritmes van de mensheid worden aangeleverd, bestaande uit gigantische atomen.

Aanstuurbaar door een kwantum laserachtig licht vanuit een onzichtbare externe bron van buiten de aarde.


Niet alleen de meest wezenlijke hersenfuncties zoals geheugen en besluitvorming huisvest dit kwantumbrein, maar tevens het vermogen om vanuit zichzelf nieuwe creatie impulsen de schepping binnen te brengen.


Met als gevolg nieuwe “ontwikkelingen” die weer een ander perspectief op een bestaande zaak binnen de huidige werkelijkheid brengt.

Gevolg: weer een nieuwe “waarheid” en weer een nieuw “beeld” op het huidige wereldtoneel!

Het is de reden van het alsmaar doordenderende wereldnieuws, waarbij het ene nog niet geweest is of het andere dient zich al weer aan.


Een kunstmatig intelligent algoritme dat de neuronen en complexe verbindingen in de hersenen nabootst.

En dat alles middels de bestaande kwantum toestanden binnen onze huidige schepping.

Door de kracht en intensiteit van de onzichtbare “laserimpulsen” nauwkeurig af te stemmen op het huidige wereldbeeld, is tot in detail voorspelbaar hoe en op welke manier de mensheid zal reageren op een nieuw ontstane situatie.


Daar waar de laserpulsatie het sterkst wordt opgevangen door het menselijke brein, zal de uitwerking van de ontstane “situatie” binnen de 3D werkelijkheid het krachtigst zijn.


Wat betekent dit?


Dat de tegenkrachten van het LICHT tot in detail kunnen bepalen waar, wanneer, wat en hoe iets zal plaatsvinden, en tevens door de Mensheid zal worden uitgewerkt.

Met andere woorden:


ALLES IS BEPAALD EN ALLES WORDT NAUWKEURIG AANGESTUURD.


Met behulp van machine learning is het mogelijk om neurale netwerken te maken die bijna niet van het menselijke brein te onderscheiden zijn!


Machine learning is een vorm van kunstmatige intelligentie (AI), die gemaakt is om van verwerkte data te leren of deze data te gebruiken om zichzelf beter te maken.

Machines die menselijke intelligentie nabootsen.


Machines die menselijke intelligentie nabootsen…klinkt eng…

De komende jaren zullen in ras tempo deze machines de menselijke intelligentie OVERTREFFEN.


Een schrikbewind?

Waarschijnlijk wel, daar de mogelijkheden oneindig zijn en de Elite haar uitgebreide menselijke database steeds sneller compleet krijgt.

Middels de vele PCR testen die zogenaamd een niet bestaand levensbedreigend virus moeten aantonen, middels de op steeds jongere leeftijd toegediende vaccinaties, het digitaal registreren van de hele menselijke gezondheidstoestand en het massaal verzamelen van het menselijke DNA.


Menselijk DNA wat van zichzelf een onnoemlijke intelligente Goddelijke Scheppingskracht bezit, maar welke monddood wordt gemaakt door het te koppelen aan artificiële intelligente van de nanotechnologie.


De nanobots die het menselijke DNA instrueren tot verzet en strijd en het loskoppelen van de liefdevolle Goddelijke input.


De Liefde in elk mens is de sterkste kracht binnen het universum!


En zolang deze de boventoon viert, ontstijgt het de strijdlustige impulsen die het mRNA in opdracht van de nanobots afgeeft aan iedere menselijke lichaamscel.

Waar de lagere driften in de hersenen zo min mogelijk ingang vinden, zal de lichaamscel gedijen op een Goddelijk perspectief.


De komende jaren gaat het universele kwantumbrein zijn verwoestende uitwerking niet missen.

Het zal de laserlichten middels het elektromagnetische veld van de matrix zenden waar de mensheid teveel het quantumveld positief beïnvloedt.


Het kwantum brein is in staat te lokaliseren waar de bevolking in een transitie gaat.


Dat betekent dat de mensheid in het Innerlijke Pad van Liefdevolle ontwaking enkel veilig werkt met het elektromagnetische veld van zijn hart, epifyse en kruincentrum.

Zodra ieder mens dit krachtige Goddelijke drie hoek veld in zichzelf bewust is, wordt de matrix minder zwaar.


Stem jezelf dagelijks af op het Oorspronkelijke veld van het Godsbewustzijn, daar waar Jezus de Christus ook op was afgestemd.


Want binnen dit veld wordt de Heilige Godsenergie in het kwantumveld het krachtigst opgewekt, waardoor de hersenen en alle lichaamscellen middels deze kwantumenergie hun innerlijke kompas kunnen blijven volgen.


Het kompas naar het Goddelijke Bewustzijnsveld.


We zullen het nodig hebben de komende jaren.


Helma Broekman©
YouTube Kanaal LICHTKINDZie ook mijn artikel 'Gemanipuleerde uitlijningDoor de krachtige (gemanipuleerde) uitlijning van planeet aarde werd het zwaartekrachtpunt verschoven en het aardse ras in een afstemming met Draco gebracht.

Vanaf dat moment kwam de natuurlijke uitlijning met zijn Oorspronkelijke Vermogens in moeilijkheden. Het van oorsprong heldere “kompas” van elk mens, werd doelbewust foutief afgestemd.

Het van nature aanvoelen hoe de “hemel en aarde” zich verhielden, was niet langer een vanzelfsprekend vermogen omdat hun Oorspronkelijke kompas op het stelsel van Draco was afgestemd.

Een schuine aardas in plaats van een loodrechte aardas, bevindende op een schommelende planeet is waarmee de mensheid achterbleef.


Het sterke elektromagnetische veld van de huidige (geometrisch opgebouwde) matrix “trekt” als het ware de Heilige Verbindingsdriehoek van elk mens Hart Epifyse Kruin, in een foutieve uitlijning langs een schuin verlopende aardas. Welke ondanks de huidige poolster Polaris, nog steeds het zwaartekrachts-, en elektromagnetisch veld, naar de stelsels van de Luciferiaanse schepping leidt.

Het is het ombuigen van het bedoelde astrale veld. Want de mensheid had in deze loodrechte uitlijning behoren te blijven.


Natuurlijk noemt de “wetenschap” dit zogenaamde logische fenomeen de “processie van de rotatie as van de aarde”.


Het is het zoveelste gegeven dat mensheid foutief is vermeld.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page